Invandring på 1600-talet

MARGARETHA LAIKE ,

Svar till Hans Viklund, Ystads allehanda den 18 december.

Det är korrekt att det alltid har förekommit invandring till Sverige. Det är också otvivelaktigt att invandrare, genom sina specialkunskaper inom skilda yrkesområden, under historiens gång på ett avgörande sätt har bidragit till den kulturella och ekonomiska utvecklingen i Sverige. Nivåerna på den historiska invandringen kan dock inte jämföras med dagens invandringsnivåer som per år motsvarar 1 procent eller mer av befolkningen. I din text nämner du valloninvandringen som exempel. De mellan 1620-1635 invandrade vallonerna var till antalet färre än 3000 personer. Den största gruppen av historiskt invandrade är för övrigt skogsfinnarna. Dessa var totalt sett omkring 40 000 personer som under en hundraårsperiod koloniserade svenska skogsbygder. Detta skedde runt 1600-talet, när den totala befolkningen omfattade cirka 900 000 personer. Eftersom Sverige och Finland på den tiden utgjorde samma land var de för övrigt inte ens invandrare, utan personer som flyttade inom riket.