480 000 kr i arvode och noll koll

Tyck till
Foto:Maja Jakobsson / TT

Replik till Lars Nyström (SD),

, Ystads Allehanda den 30 juli.

Lars Nyström (SD) skriver i Ystads Allehanda att S-styret kommer att lägga ner skolor, och att det är på grund av barn som är födda i USA, Belgien, Danmark, Kroatien, Syrien och så vidare, och bor i vår kommun.

Med ett årsarvode på över 480 000 kronor skulle väljarna kunna kräva att Lars Nyström höll sig till sanningen och lägger budgetar som är möjliga att genomföra i praktiken. Trots 65 procent tjänst i kommunen klarar inte Lars Nyström av detta.

Jag skulle ha uttalat mig att "lägg ner skolor", vilket inte är sant. Jag har sagt att om vi inte kan öka budgeten till skolan kommer den samlade politiken tvingas besluta om kraftiga åtgärder. Jag sa även att ett alternativ i Slimminge och på Allé är viktigt för kommunen. Fakta är att skolan sedan alliansens styre har varit kraftigt underfinansierad och sedan 2014 har det sparats cirka 25 miljoner kronor. Detta har medfört dåliga lokaler, elever som väljer annan skola och personal som slutar. Att 120 elever valt annan skola, över 80 personal rekryterats har inneburit ökade kostnader på 8,5 respektive 8 miljoner kronor. Kostnader verksamheten själv fått bära. För att möta detta förstår alla att besparingarna måste sluta och vi måste satsa mer pengar på vår personal och vår framtid, våra barn!

Problemet med SD är att lösningen är att stoppa invandringen. En fråga som varken jag eller Lars Nyström styr över i Skurup. Det är riksdagen som gör det och regeringen har i praktiken stängt gränsen nu.

Det Lars Nyström inte förstår är att åtgärder som att spara 7 miljoner på skolan inte är praktiskt möjliga då vi har ansvar för alla barnen. Tillsammans med övriga budgetförslag hos SD vill de skära 10.6 miljoner kronor. Vi vill istället satsa 9 miljoner kronor, totalt 19.6 miljoner mer än SD.

Detta är fakta och vi står inför ett vägval i höst. Satsa eller skära!

Magnus Alm(S)

Ordförande

Skol- och utbildningsutskottet, Skurup