Alliansen ligger själva bakom biståndsreglerna

Tyck till ,
Foto:JESSICA GOW / TT

Replik till Åsa Ekblad (M), ”S-styret väljer flyktingar framför våra äldre” och Johan Bolinder (M), ”Hur prioriterar Skurups S-styre i äldreomsorgen?”, YA den 25 juli.

Att gå ut i tidningarna, slå sig för bröstet och berätta hur bra man är när man själv står för de riktlinjer och den budget som råder är befängt. Att dessutom använda sig av oskyldiga kommuninvånare för att smutskasta det ­styrande blocket för saker som vi inte styrt över, är inte bara befängt utan fruktansvärt osmakligt.

All form av bistånds­bedömning sker utifrån ett regelverk som är en kombination av lagar och politiska riktlinjer. De rikt­linjer som nekat Anna Edenås en plats på boende är satta av det borgliga blocket, det är riktlinjer som ni har tagit fram och drivit igenom.

Bland de första uppdragen som den nya S-ledda kommunstyrelsen gav förvaltningen var att se över biståndsbedömningen, ­vilket förväntas vara klart under hösten. Ett arbete som det borgliga blocket hade kunna jobba med och hantera, men som man valt att ignorera eftersom man aldrig brytt sig om den ”lilla” människan, utan bara om hur låg skatte­satts man kan få en kommun att knappt gå runt på. Men det är lätt att vara duktig i tidningarna och sen reservera sig i ärende som gäller generösare biståndsbedömningar i nämnden. Det är uppenbart att er politik, era riktlinjer och er budget inte kan hantera eller ta hand om och driva en kommun.

Ja, vi går fram med en skatte­höjning. En skattehöjning som behövs eftersom vi har som ambition att kunna vara generösare mot våra barn och äldre. Att kunna lätta upp rikt­linjer så att fler kan få hjälp, att bli en mer solidarisk kommun som tar hand om alla kommuninvånare och inte bara ser till dem som har råd och är starka.

Jessica Möller (S)

ordförande individ- och ­familjeomsorgsnämnden

Maritha Johansson (S)

1:e vice ordförande individ- och ­familjeomsorgsnämnden

Anders Hansson (V)

ersättare individ- och ­familjeomsorgsnämnden

Jenny Larsson (MP)

ersättare individ- och ­familjeomsorgsnämnden