Tyck till!

Arrogant sätt bemöta motståndare

Tyck till! Artikeln publicerades

Angående Bertil Borgströms uttalande i YA 18 Juli i frågan om rivningen av Orangeriet.


Visst ska vi ha regler för byggnaders uppförande i vår kommun. Det är dock inte på något vis medborgarnas skyldighet att varken känna till alla dessa regler eller för den skull ens tycka att en del av dem är bra!

Det är dock min personliga åsikt att det är medborgarnas rättighet och kanske till och med skyldighet att göra sin röst hörd på de sätt som vårt demokratiska bygge nu ändå tillåter.
 Ett enkelt sätt är helt enkelt att skriva till de som har ansvar för det hela.

Bertil Borgström ondgör sig över att flera av de mail som har skrivits i detta ämne har adresserats till Kristina Jönsson, men då hon av de flesta betraktas som "högsta hönset" så faller det sig väl högst naturligt. Själv har jag skrivit till henne och försökt att använda en god ton och har också uppmanat andra att göra likaledes så jag har svårt att förstå var problemet ligger mer än att det möjligen blir obekvämt för Borgström som i övrigt anser att de drygt 2000 medborgarnas åsikter är naiva dumheter.

Personligen tycker jag att en myndighetsperson som uttrycker sig på detta arroganta sätt över så många människors åsikter är högst olämplig att ingå i någon f orm av demokratiskt styre på myndighetsnivå. Regler är till för medborgarnas väl och inte tvärtom!

Ingenting bör vara hugget i sten utan följa en flexibel tankegång där varje möjlighet till utveckling av formalian ges den respekt som är tillbörlig!

Speciellt aktsam bör man vara med levande och visionära tankegångar som Joakim Bengtsson alltid har stått för. En sann entrprenör som åtnjuter väldigt många Ystadbors välförtjänta respekt. En entreprenör av den anda som de styrande i staden skall vara lite extra rädd om då de står för idéer som hör framtiden till.

Jag engagerade mig i detta ämne för att jag läste ett uttalande i tidningen där Borgström helt sonika ville riva Orangeriet för att det enligt honom "inte passade in" där det nu ligger.

Jag tycker att det passar alldeles utmärkt in där det ligger. En liten vacker färg och formklick som intresserar sinnet och påminner oss om att det alltid kan ligga något förvånande runt hörnet.

Om Borgström anser att mina åsikter är "naiva dumheter" och att jag är "oförskämd" som skriver om detta till den som jag i första hand ser som styrande chef i stan, då säger det betydligt mer om Borgströms tanke om demokrati och medborgarinflytande än det säger om min dumhet och förmåga till uppförande.

Vi är för övrigt ganska många som Borgström anser vara dumma och naiva...Något Borgström och Jönsson borde minnas.