Återför besluten till medborgarna

Tyck till ,
Foto:BERTIL ERICSON / TT

Jag läste nyligen en artikel i YA där vårt högt vördade kommunalråd, Kent Mårtensson, påstås ha sagt följande beträffande kommunens investeringar: ”Det är helt klart för mycket för en kommun av Ystads storlek. Det går inte hur länge som helst”.

Jag läste om artikeln flera gånger. Jag trodde inte på det jag såg. Om artikeln verkligen korrekt citerar vad han och övriga politiker sagt är vi illa ute. Han säger i klartext att det kommer att gå åt tjotahejti med kommunens ekonomi. Han är medveten om problemet men gör ingenting åt det! Att en politisk person, avlönad av skattebetalarna och som trots allt, till skillnad från många andra riks- och lokalpolitiker har en viss yrkesbakgrund, ens kan tänka sig att leva över sina (våra) tillgångar. I samma artikel uttalar sig oppositionsrådet om att kommunen under hennes styrotid fått anläggningar som är undermåliga. Man undrar vilka experter kommunen använt som lett till undermåliga anläggningar? Har man inte skrivit sakkunniga avtal med underhållsinstruktioner och genomfört garantibesiktningar? Har uppköpen skötts av amatörer? Hon tycker att en del av de framtida investeringarna kan finansieras genom att kommunen säljer av eller privatiserar del av sina tillgångar, en typiskt moderat strategi som vi har sett exempel på vad det innebär. Posten, ­­Vin & Sprit, apoteken och så vidare. Det är ungefär lika klokt som att kissa i byxorna för att man fryser. Först blir det varmt och skönt men det blir fort kallt och sliskigt.

Oppositionsråd förresten. Varför har man det? I en bolagsstyrelse finns det inget som heter oppositions-vd. Varför har vi inte en oppositionsstatsminister?

Det har gått för långt med den politiska makten i Sverige. Så fort en journalist vill veta vilka krav man ska ställa på hygienen i ladugårdarna, hur många vargar som får skjutas eller hur man skall få Skånetrafiken att fungera, frågar man en politiker! Ofta en partiskolad yngre förmåga som inte har någon som helst yrkeserfarenhet i stället för att fråga hälsovårdsinspektören, någon sakkunnig vid Naturvårdsverket eller teknikerna vid järnvägen.

Vad är då felet? Politikerna kommer allt längre bort från medborgarna och verkligheten. De har blivit en ny adel som fastställer sina egna förmåner, väsensskilda från de vi övriga har. Egna rese- och traktamentsbestämmelser, höga löner och arvoden och dessutom i princip ansvarsfrihet för sina beslut. För att citera förre moderate partiordföranden Bo Lundgren när han vid ett möte i Ystad fick frågan om vilket ansvar en politiker har för konsekvenserna av de beslut de fattar: ”Det är ju väljarnas ansvar, inte vårt” (politikernas alltså).

Vi behöver ett nytt politiskt alternativ. Ett alternativ som sätter medborgarna i centrum. Som ser lite långsiktigt på situationen och som lever närmare verkligheten. Det lär vara så att i en av de baltiska staterna håller man hårt på att politikerna ska fatta övergripande beslut och avdela medel. Sedan sköts verksamheten av kompetenta tjänstemän och politikerna får inte blanda sig i den operativa verksamheten. Det heter att vi inte har ministerstyre i Sverige! Fan tro’t när man ser verkligheten.

Någon av våra kvalificerade kvinnor eller män i landet borde gå i spetsen och starta ett nytt, framtidstänkande parti som ser till samhällets och medborgarnas intresse, inte egenintresset.

Lars Moberg

luttrad medborgare