Avgifter i skolan ska vara ett undantag

Sara Anheden (S) Inger Åbonde (S) Britta Berg (V) ,
"S och V i Tomelilla kommer aldrig att acceptera att något barn ska behöva gå hem med en klump i magen för att de vet att mamma och pappa inte har råd att packa matsäcken", skriver insändarskribenterna.
Foto:Leif R Jansson / TT
"S och V i Tomelilla kommer aldrig att acceptera att något barn ska behöva gå hem med en klump i magen för att de vet att mamma och pappa inte har råd att packa matsäcken", skriver insändarskribenterna.

"Vi kan aldrig acceptera att någon elev ska behöva stå där med den skammen för att de inte har råd att ha mat med sig."

S och V i Tomelilla vill ha riktlinjer med ett tak för avgifter i skolan.

Matsäckspengar/ ”Vi kan aldrig acceptera att någon elev ska behöva stå där med den skammen för att de inte har råd att ha mat med sig.” S och V i Tomelilla vill ha riktlinjer med ett tak för avgifter i skolan.

I en motion till kommunfullmäktige i Tomelilla yrkar socialdemokrater och vänsterpartister på att kommunen ska införa gemensamma riktlinjer med ett tak för avgifter i skolan. Inte kunde vi ana att dessa yrkanden skulle vara så kontroversiella!

I svaret på motionen hänvisas till Skolverkets riktlinjer som säger att skolan kan ta ut en obetydlig summa för utflykter och matsäck, men ingenstans finns det någon bestämd summa på vad som räknas som obetydlig. Är det 200, 100 eller 50 kronor per termin?

Man litar på enskilda lärares och rektorers bedömning när det gäller obetydlig summa, vilket innebär att bedömningen ser olika ut mellan klasser och skolor. Det är denna godtycklighet vi vill komma ifrån med motionen, men minoritetsmajoriteten i Tomelilla förvägrar våra yngre kommunmedlemmar rätten till likabehandling som kommunallagen föreskriver.

Alla föräldrar har varit med om att barnen kommit hem med en lapp där skolan förväntar sig att barnen har matsäck med för en utflykt. För de allra flesta är detta inget problem.

Varje dag får eleverna mat i skolan, varför skulle de inte kunna få det den dag de ska på utflykt? Det går i Simrishamn och Ystad!

I debatten menar familjenämndens ordförande att förslagen kostar pengar, men han lyckas inte på något sätt förklara vad det är som medför en kostnad. Skollagen är tydlig, skolan ska vara avgiftsfri.

Sedan finns det en undantagsregel och det är denna som minoritetsmajoriteten väljer att bygga sitt avslag på. Enligt familjenämndens ordförande ”löser skolan det om situationen skulle uppstå att någon elev inte har matsäck eller pengar till inträde eller tågbiljett med sig”. Ja, det må så vara, men vi kan aldrig acceptera att någon elev ska behöva stå där med den skammen för att de inte har råd att ha mat med sig.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Tomelilla kommer aldrig att acceptera att något barn ska behöva gå hem med en klump i magen för att de vet att mamma och pappa inte har råd att packa matsäcken. Vi kommer heller aldrig acceptera att kommunens skolor och lärare själva får göra en subjektiv bedömning utifrån skolverkets vägledning med följden att skolorna tillämpar egna bedömningar av vad en ”obetydlig kostnad är”.

Det är djupt beklagligt att konstatera att vi i Tomelilla har en minoritetsmajoritet som inte tycks veta eller vilja förstå att det i Tomelillas skolor går barn som kommer från familjer med mycket låga inkomster där varje tjuga måste räknas och en matsäck spräcker den veckans matkassa för familjen.