Tyck till!

Barn behöver små grupper

Tyck till! Artikeln publicerades

Forskare som Bowlby, Ainsworth med flera anser att den tidiga anknytningen lägger grunden inom barnet av trygghet och god självkänsla som bärs livet ut: om barnet ber om hjälp så får det det, om barnet är ledsen så finns det tröst. Barnet blir tryggt när det omfamnas av en trygg och snäll vuxen som vill barnets väl. Barnet knyter an till denna. Men den lilla 1–2-åringen orkar ej med för många vuxenkontakter för att knyta an så därför måste man begränsa antalet små barn på förskolan till maximaslt tolv barn för att anknytningen ska bli trygg. För de något äldre barnen 15 barn.

Förskolan och dessföregångare (barnträdgård, barnkrubba, daghem) har alla haft ett dubbelt uppdrag – omsorg och lärande. Men sedan 1985, då Propositionen ”Förskola för alla barn” kom, har lärande betonats i allt högre grad och det har skett på bekostnad av omsorgen för de riktigt små barnen som är särskilt beroende av trygga vuxenkontakter för att knyta an.

Forskning från OECD visar att stress hos de yngsta barnen i hög grad hänger ihop med stora barngrupper och att det är bättre för dem att vistas i små grupper med färre vuxna än i stora grupper med många vuxna.

Det behöver, enligt undertecknad, bedrivas mer forskning i hur förskolan påverkar små barns anknytning. Den forskning som är gjord gjordes på 1980-talet när barngrupperna var färre.

Genom att ge våra minsta trygghet s bidrar vi till att förebygga psykisk ohälsa och lägger grunden för kreativitet, nyfikenhet och lärande.