Tyck till!

Dags att se över lagen för hiv-smittade

Tyck till! Artikeln publicerades

I den svenska smittskyddslagen har en person som lever med hiv en skyldighet att till exempel vid sexuella möten informera om sin hivstatus.

Det kan man tycka är en förnuftig och bra idé. Problemet är bara att alla inte känner till sin hivstatus. Enligt Smittskyddsinstitutet så är det upp till 1000 personer i Sverige som inte har den informationen om sig själv. Det gör det inte bara svårt, utan även omöjligt, att berätta för andra om att han eller hon bär på en hivinfektion. Det riskerar att invagga människor i en falsk trygghet.

Jag menar att varje människa måste ta ansvar för sin egna sexuella hälsa för att undvika detta glapp. Dessutom är hiv en så pass stigmatiserad och diskriminerad infektion vilket gör att det är svårt att vara öppen med sin sjukdom trots att lagen kräver det. Vi är dessutom oroliga för att smittskyddslagen och dess möjlighet till tvångsisolering riskerar att försvåra för själva testningen i sig och därmed preventionen.

Under våren gick de rödgröna, via Ylva Johansson (S), ut och krävde en översyn av smittskyddslagens informationsplikt för att påvisa om den verkligen har haft den effekt som är tänkt. Även under årets allmänna motionstid gick Fredrick Federley (C) ut och krävde samma sak.

När ska det ske undrar hiv-Sverige?