Dags för Sverige att förbjuda gåslever

Mattias Elensjö ,
Foto:Frank Augstein

Gäss för gåsleversuppfödning är förbjudet i Sverige. Uppfödningen är inte förenlig med Svensk djurskyddslagsstiftning.

Det är dock fortfarande tillåtet att importera anklever till försäljning i butiker och restauranger. Gässen föds upp ensamma i minimala burar där de inte ens kan stå eller sträcka på vingarna. Där tvångsmatas de flera gånger om dagen genom ett rör som pressas ned i deras strupar.

På några få sekunder pumpas fåglarnas magar fulla med upp till ett halvt kilo fett och kolhydratrik matblandning per gång. Fågelns lever kan på så sätt bli upp till tio gånger större än normalt vid slakt.

Vid ank- och gåslever produktion dödas honorna direkt efter kläckningen eftersom deras lever inte är tillräckligt lönsam. Gässen lider av stress, deformerade fötter orsakade av burarnas stålgallergolv, de får svårt att gå och att andas. Dödsrisken på en gåsleverfarm är tjugo gånger större än på en vanlig ankfarm. Fåglarna dör ofta av övergödning, skador på inre organ, kvävning och värmeslag.

Över 22 länder har förbjudit produktion utav gåslever. Danmarks samtliga livsmedelsbutiker har sagt nej till all försäljning av foie gras (fet lever). Indien har förbjudit all import och Israel är på väg.

Sätt stopp för detta djurplågeri.

Inför ett importförbud för gåslever.