Tyck till!

Den stora fettbluffen

Tyck till! Artikeln publicerades

Amerikanen Ancel Keys lanserade på 1950-talet hypotesen att det var fettet i kosten som gav upphov till förkalkningar i blodkärlen.

Han publicerade en studie över kosthållningen och förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar i sex länder som sades bevisa hypotesen.

Problemet var att han ur en studie som ursprungligen omfattade 22 länder hade exkluderat de där hypotesen inte stämde. Om de övriga 16 länderna inkluderats hade Keys hypotes fallit.

Den engelska forskaren John Yudkin som hade en alternativ hypotes, att socker var den mest bidragande faktorn bakom sjukdomsutvecklingen, pekade på det uppenbara fusket i Keys arbete. Keys lyckades dock genom smutskastning få Yudkin vanärad.

Keys förmådde på det sättet övertyga det medicinska etablissemanget att välja hans sida. Det lade grunden för fettskräcken i hela västvärlden. Medierna hjälpte okritiskt till att föra ut det falska larmet. God forskning som motsade fetthypotesen förtegs och en omfattande kampanj för att ta bort fettet ur den naturliga kosten rullade igång.

Fettet har två viktiga funktioner i maten, dels som smakförstärkare och dels som mättnadsskapare. Det öppnade för en ny lysande affärsidé för livsmedelsindustrin. Man började tillsätta olika sockerprodukter för att återge maten smak och eftersom människor inte blev mätta av den fettsnåla maten såldes mer mat.

Den epidemiska förekomsten av fetma, diabetes, kärlsjukdomar och cancer tog fart. Detta ledde till att läkemedelsindustrin fick en växande mång-miljardmarknad för livslång medicinering mot högt blodtryck, diabetes och högt kolesterol. Någon bot är inte ekonomiskt intressant och det går nu även att sälja fettsnåla bantningsmetoder/-medel.

Människan är genetiskt anpassad för att äta fett, men människan är inte anpassad för att äta raffinerade kolhydrater som socker. Sedan amerikanska folkhälsoinstitutet i början av 1970-talet kom med nya kostråd med mer kolhydrater, bl a sockrade flingor och smörgåsar på frukostbordet i stället för bacon och ägg har amerikanska folket gått upp i snitt 20 kg/person.

Det är endast kolhydraterna som kan omvandlas till glukos och bukspottkörteln bildar insulin för att cellerna ska ta upp glukosen. Ett överskott på glukos innebär att cellerna lagrar glukosen som fett.

Ett för högt intag av kolhydrater innebär att bukspottkörteln måste producera stora mängder insulin och då blir bukspottkörteln utbränd och diabetes uppkommer. Fetthypotesen är ett bra exempel på propagandan är viktigare än den vetenskapliga sanningen. Man måste alltid utgå ifrån att ett forskningsresultat är felaktigt och att vissa individer tjänar på ett visst forskningsresultat.