Tyck till!

Det är viktigt att inte ge upp

Tyck till! Artikeln publicerades

Under 2010 lyckades mindre vidsynta medborgare i kommunen, bland dem barn utan vägledning, göra vår lilla kommun trist riksbekant för stenkastning på flyktingar som levde här bland oss. Detta väckte med rätta avsky och motreaktioner i hela landet.

Miljöpartiet Tomelilla la en motion för att på ett långsiktigt sätt hitta lösningar som gör att människor som kommer hit blir resurser för både sig själva och för samhället omkring. Vi yrkade på att en parlamentarisk beredning skulle djupdyka i frågan och det bifölls faktiskt.

Vi såg en kommun framför oss, som det stod i inledningen på motionen, skulle ”...möta utmaningar relaterade till integration och migration på ett positivt och proaktivt sätt”, samt föra ut ”kunskaper brett till kommunens medborgare för debatt, dialog och diskussion”.

Nu har beredningenefter två år arbetat klart, suttit av tio sammanträden, gjort ett par studiebesök och redovisar snart sitt sorgligt tunna resultat till KF. Besvikelsen på vad beredningen inte åstadkommit under denna tid är milt uttryckt stor.

I Kommunstyrelsen finns ju en bred politisk enighet om de demokratiska grundvärden bland alla partier utom ett! De flesta av oss förtroendevalda Tomelillapolitiker tror trots allt på alla människors lika värde och på solidaritet mellan människor. Idag brinner Syrien och miljoners miljoner flyr därifrån hals över huvud under de vidrigaste förhållanden. De som inte är beredda att se detta och hjälpa flyktingarna för ett tag, glömmer att nästa gång kan det ju vara ens egen tur.

Vad är humanitet?Är medmänniskor resurser eller ”kostnader”? Vad är fakta eller myter om migration? Finns det en sammanblandning av ofrivillig och frivillig migration? Vad medför en globaliserad värld? Hur möter man flyktingar på ett sätt som långsiktigt gagnar alla?

Till valet 2014 tror vi att de här frågorna blir den hetaste.

Då behöver Tomelilla en fyllig, faktaspäckad, spännande, idérik katalog av åtgärder, förslag och idéer som möter denna utmaning. Då blir också den lokala valrörelsen viktig, och relevant. Kanske ett föredöme för resten av landet: ”Kommunen som tog tag i situationen!”

Miljöpartiet vill fortsätta vara med och bidra till detta. Därför inger vi nu ett utkast till det strategidokument som integrationsberedningen själva borde upprättat, men som de tyvärr istället lämnar över till en arbetstyngd förvaltning att ta fram. Intolerans, främlingsrädsla och demokratiskt underskott angår oss alla. 

Vi som inser hur viktigt demokrati, solidaritet och tolerans är ger INTE upp!