Det rasistiska och flyktingvänliga Sverige

Torbjörn Borg ,

Flera studier visar att Sverige är ett av de länder som är sämst på integration av flyktingar och invandrare. Det tar till exempel cirka 8 år i snitt för en flykting att komma in på arbetsmarknaden i Sverige. Det innebär att de drabbade får under en orimlig tid leva på bidrag från våra skattepengar och inte få kontaktytor dagligen genom ett arbete.

Med detta i bagaget har vi låtit ytterligare 170 000 personer söka lyckan i Sverige förra året. De flesta styrda av att Sverige enligt vad som står på internet är det bästa landet att starta ett nytt liv i. Vi har låtit urvalet avgöras av smugglarnas girighet och flyktingarnas möjlighet att köpa sig resan till Sverige. Detta i stället för att vi styrt flyktingströmmen in till landet utefter det största behovet.

Det är ett otroligt flagrant misstag som trots konsekvenserna försvaras av ett antal politisk partier. Speciellt på vänsterkanten som tycker att det är helt okej att de som haft mest pengar och de smartaste smugglarna till hjälp är de mest skyddsbehövande!

Nu är det verkligen dags att lära av våra misstag som gjorts inom flyktingpolitiken i så många år så jag tappat räkningen. Vi som en av de sämsta länderna på integration borde för länge sedan vara det land som tog emot minst flyktingar. Lär vi inte av tidigare misstag nu kommer vi få ett tudelat land där vi har en stor privilegierad rasistisk medelklass som kommer hata den underklass i alla invandrare som vi aldrig gett någon chans att bli en del av Sverige. Är det så vi vill ha det?