Tyck till!

Dubbla budskap om koldioxidens påverkan

Tyck till! Artikeln publicerades

Även om Siv Bildtsén (MP) och professor Ulrich Nitsch har missförstått vår motion är vi glada att de nu kan acceptera att solen “kanske” kan vara en bidragande faktor till klimatet på jorden.

Siv Bildtsén och professor Ulrich Nitsch slutsats i sin insändare är "Några slutgiltiga och säkra svar på klimatfrågan har vi inte. Men osäkerheten fritar oss inte från ansvar”. Siv Bildtsén är inte ensam i att har låst sig fast vid en dogma. Man måste vara öppen mot alla idéer för att hitta ett svar. Att föringa oss är en underlig metod att öppna sina sinnen mot vetenskaplig forskning även om det skulle gå emot en teori som du har investerat mycket tid och energi i.

Mycket står på spel. Enligt Skatteverket betalade vi konsumenter 27 300 000 000 kronor (27,3 miljarder) i ren koldioxidskatt år 2010. Enligt svensk sed att betala moms på skatt ökar beloppet till 34 100 000 000 kronor (34,1 miljarder). Något som förvånade oss var att koldioxidskatten inte går till en speciell fond utan går till den allmänna skattekassan.

Vi har fått lära oss från myndigheter och FN:s klimatpanel, IPCC:s, rapporter att en ökad halt av koldioxid resulterar i en högre temperatur och en ökad havsnivå. Men under de senaste tio åren har temperaturen minskat och havsnivån minskat fastän att koldioxidkoncentration har ökat. Vad ska vi tro? Effekterna som garanterades av myndigheter och IPCC har uteblivit och faktiskt det motsatta har skett. När Der Spiegel rapporterade om den minskade havsnivånför någon vecka sedan sa man att det berodde på global uppvärmning. Det råder inkonsekvens. Man kan inte enkelt byta från den ena till andra bara för att hålla liv i en teori.

I Siv Bildtséns och professor Ulrich Nitschs insändare skriver de att vi har påstått följande: ”... att svenska och europeiska myndigheter anser att koldioxid inte påverkar klimatet.” Faktum är, detta skrev vi i vår motion (Siv Bildtsén har en kopia av den): ”Från alla svenska- och europeiska myndigheter diskuteras det att vi måste minska på CO2 oavsett kostnad. Om vi inte gör detta påstås det att världen kommer att gå under. Myndigheterna säger att ‘debatten om CO2 är över’”. Detta borde inte kunna feltolkas.

Siv Bildtsén och professor Ulrich Nitsch påstår att koldioxidkoncentrationen under de sista 800 000 åren legat mellan 0.016% och 0.030% av atmosfären. Idag runt 0.039%. Detta är siffror vi håller med om. För 200 miljoner år sedan var koldioxidkoncentrationen 4,7 gånger högre. Ännu längre tillbaka för cirka 500 miljoner år sedan var den 18 gånger högre. Under den sena Ordovician-perioden var det istid fastän att koldioxidkoncentration var 12 gånger högre än vad den är idag. Som synes har koldioxidkoncentrationen varierat under jordens historia. Även under perioder av istid har koldioxidkoncentrationen varit mycket högre än vad den är idag. Som vi ser ur historiskt perspektive och innan människan fanns har koldioxid varierat mycket mer än de små förändingar vi ser idag.

Frågan berör oss alla oberoende partitillhörighet. Det är upp till dig som läser detta att agera.