Ett klimatneutralt Ystad ska inte sälja utsläppsrätter

Tyck till ,
Pengarna som kommer in efter försäljningar av utsläppsrätter ska användas till bland annat elbilar.
Foto:PONTUS LUNDAHL / TT
Pengarna som kommer in efter försäljningar av utsläppsrätter ska användas till bland annat elbilar.

Ystads kommunfullmäktige antog förra året ett miljöprogram i bred politisk enighet som har sin utgångspunkt i de nationella miljökvalitetsmålen. Detta innebär bland annat att Ystads kommuns alla verksamheter ska sträva efter att minska sin klimatpåverkan. I ljuset av detta ställer vi oss i Miljöpartiet därför frågande till hur den nu styrande minoritet bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet kan besluta sig för att sälja Ystad Energis överskott av 40 537 ton utsläppsrätter avseende koldioxid. På vilket sätt bidrar detta till vår strävan mot att minska vår klimatpåverkan?

Tanken bakom handeln med utsläppsrätter i EU är att skapa ekonomiska incitament som gör det lönsamt att minska utsläppen. Bolagen inom handelssystemet ställer kostnader för att minska de egna utsläppen mot priset på utsläppsrätter och på så sätt ska marknaden hitta de investeringar som ger störst klimatnytta för pengarna. Problemet är att en alltför generös tilldelningen av gratis utsläppsrätter har medfört ett prisfall och systemet fungerar därför inte längre som det var tänkt. Överskottet har gjort att det blivit mycket billigare att köpa utsläppsrätter än att investera i ny teknik för sänka de egna utsläppen.

Även Ystad energi har fått en generös tilldelning och rätterna som bolaget nu har beslutat att sälja motsvarar 86 gånger den egna verksamhetens uppskattade utsläpp för 2015. Ändå tror både Socialdemokraterna och Centerpartiet i Ystad att de gör klimatet en tjänst då de säljer utsläppsrätterna och använder pengarna till bolagets klimatinvesteringar, exempelvis fossilfria fordon. De drygt två miljoner kronor som försäljningen ger beräknas räcka till fem elbilar, men för att dessa bilar ska spara in 40 537 ton koldioxid måste de rulla i 3 000 år.

I väntan på ett fungerande system för utsläppshandeln bör vi som politiker ta vårt miljöansvar och avstå från att sälja utsläppsrätter. Att inte sälja är den bästa klimat­investering vi kan göra.

Marcus Bräutigam, ledamot för MP i miljöutskottet Ystad

Fredrik Ellberg, ledamot för MP i Ystads energi AB