Farsen Kiviks Art

Av Karl Svensson, Konstkritiker ,

Käre Thomas Hansson, läser att du anslutit dig till den lilla skara som tycker att prefabricerad betong är vackert på lilla Stenshuvud.

De prefabricerade betongklumparna besöks av ett antal människor som varje år kommer till Österlen för att koppla av från bland annat storstädernas betonggetton javisst men ingen kommer till Österlen enbart för att se denna negativa miljöpåverkan de kommer hit av helt andra skäl det vill säga ingen som helst merförsäljning.

Efter deras besök på Lilla Stenshuvud har betongklumparna skapat en sådan badwill att det ger ett framtida negativt resultat bestående av färre turister på Österlen.

Nu vill du dessutom använda våra skattepengar att under 2015 stödja detta privata haveri, som dessutom är ett svartbygge. Anmärkningsvärt och häpnadsväckande!

Hur ser kalkylen ut för 2016, 2017, 2018 och så vidare.

Vill du fortsättningsvis ekonomiskt, via skattepengar, stödja detta svartbygge varje år samtidigt som våra vackra fiskeläges hamnar rämnar på grund av bristande underhållsåtgärder?

Nej, kära miljövänner, värna om Österlens historiska kulturella tillgångar medverka inte till miljöförstöring av vårt änglamark via prefabricerad betong som utan byggnadstillstånd placerats på lilla Stenshuvud,

Heder åt länsstyrelsen som har kurage att ej bli nerpratade av en liten klick självutnämnd kulturelit och har ryggrad att sätta ner foten och säga stopp.

Snart tror jag och många andra att denna såpa är ett manuskript från Brunk Holmqvists nya bok.

Sist: Vem ska bekosta nedmonteringen av svartbygget?