Fascimen skapas av egoism och nyliberalism

Leif Möller ,

En sak är säker - den tidigare osynliga men numera synliga fascismen består av bakåtsträvare på både höger- och vänsterflankerna.

Det gäller såväl i Europa som Ryssland och i Islamiska Statens (IS) dödskult.

Har jag fel? Tja, hur många mittenfascister har ni hört talas om?

Till höger finns Europas fascister som dagdrömmer om nationens återfödelse, moralens och religionens återkomst och etnisk homogenitet. Judehatet skramlar givetvis också i bakgrunden, som alltid. För dem är kampen mest en fråga om vems kultur som ska härska.

Dessa europeiska bakåtsträvare går hand i hand med maktstrategerna runt Putin i ex-kommunistiska Ryssland. För Putin hägrar nya vänner i det kalla krigets pånyttfödelse. Pengar, råvaror och makt är brickor i spelet. För putinisterna är detta främst en ekonomisk geopolitisk fråga. Även här är judehatet drivkraft, om än mer kamouflerad.

IS hatar allt och alla - inte minst islamtrogna muslimer, fel sorts muslimer enligt IS. Självklart är judehatet bottenplattan i IS skräckkabinett.

Alla dessa fascister samlas alltså kring hatets lägereld. Sällskap får de av den så kallade antisionistiska vänstern. Antisionisterna talar om Israel, men menar alla judar. Det är en form av muterad antisemitism. Tillbaka till gaskamrarna alltså, men denna gång i vänsterdräkt.

Målen för hatet är modernismen, mångfalden, toleransen mot skilda religioner, en inkluderande kultur, demokrati, EU och Amerika.

Allt detta hat här gör mig spyfärdig och jag ska erkänna att jag för 40 år sedan inte trodde att jag skulle få uppleva den fascistvåg som nu sköljer över oss.

Vem bär främsta ansvaret? Ja enligt min mening är det den oreglerade globala roffarkapitalismen, samlad i nyliberalismen, som har störst skuld till tragedin. Så fort vi kritiserar högerextremisterna så måste vi också kritisera nyliberalerna. Allt annat är hyckleri.

Nyliberalismen har bara en bit av namnet gemensamt med liberalism. När liberalismen värnar den enskilde individens frihet och värde så dikterar nyliberalismen enbart vissa individers rätt att vara hundra procent egoistiska.

Altruism och humanitet är skällsord för nyliberalen.

Egoismen - det är det rätta namnet på den alltigenom onda fascimen.

Hur man bekämpar egoismen? Ärligt talat - jag har inte en aning, i varje fall inte om vi menar en snabb förbättring.

Vad som återstår är den attitydförändring till det bättre som kan bli följden av att jag och alla andra i vardagslivet ständigt försvarar alla människors lika värde. Den resan är långsam och stundtals tröttsam, men den måste göras.