Försvåra inte för ungdomar och utlandsfödda

Ystad HoReCa Hotell Restaurang Cafeförening Mats Rodenstam MR Gourmet ägare/VD Jeanette Wrangborn Ystad Marinan ägare/VD Jonas Eliasson Soft Social Club ägare/VD Bradley Parris Our House ägare/VD Mårten Göthberg Olof Viktors VD ,

Fler jobb för Sveriges ungdomar och förbättrad integration är två av de största utmaningarna som Sverige står inför.

Hotell- och restaurangbranschen har skapat fler jobb för ungdomar och utlandsfödda än någon annan bransch. Samtidigt som restaurangnäringen under år 2014 genererade 4 000 nya heltidsjobb är marginalerna i branschen mycket små. En restaurangföretagare har i genomsnitt en vinstmarginal på två procent. För de flesta krögare är kostnaden för arbetskraft en av de största utgiftsposterna.

Regeringen planerar att höja arbetsgivaravgiften för unga - det vill säga göra det dyrare för företag att anställa unga. Våra ungdomar som redan kämpar om att få en första fot in på arbetsmarknaden kommer alltså ha ännu svårare att få sitt första jobb. För utlandsfödda blir utmaningen ännu större.

Det sprids även en felaktig bild av att lägre arbetsgivaravgifter inte skulle generera fler jobb. Mot detta talar företagsekonomisk teori, bland annat en rapport av professorn i nationalekonomi Sven Olov Daunfeldt på HUI Research.

HUI Research redovisade att en höjning av arbetsgivaravgifterna för unga kommer att ha en mycket större negativ effekt på sysselsättningen för unga jämfört med den tidigare sänkningen.

Det finns enligt HUI i huvudsak två alternativ. Antingen behåller företagen sin personal genom att öka priserna för konsumenterna eller så säger de upp personal. HUI:s slutsats är att en höjning av arbetsgivaravgifterna för unga riskerar att leda till att ett stort antal ungdomar förlorar sina arbeten.

En orsak till att framförallt många utlandsfödda har fått jobb inom hotell- och restaurangbranschen är att trösklarna in i vår bransch är relativt låga.

En ganska stor andel av de jobb som vi erbjuder ställer inte så höga krav på formell utbildning eller arbetslivserfarenhet. Restaurangbranschen är en oerhört viktig pusselbit för att kunna öka sysselsättningsgraden bland gruppen utlandsfödda som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Vi krögare möter varje dag utlandsfödda och ungdomar födda i Sverige med låg utbildning men med viljan att arbeta och göra karriär i restaurangbranschen. Motiverade ungdomar som vill lära sig och utlandsfödda som verkligen vill visa framfötterna i sitt nya land. Låt oss fortsätta möjliggöra dessa duktiga människors inträde på arbetsmarknaden. Gör det inte svårare för en bransch som verkligen kan, vill och behöver dessa duktiga människor på våra restauranger, hotell och turistattraktioner i Ystad.