Tyck till!

Förtydliga visionerna för hamnen i en fördjupad översiktsplan

Tyck till! Artikeln publicerades

Det räcker inte med att kunna sin historia om man dagens samhälle ska utvecklas.

Replik till YA:s ledare 10 mars "Vid havet sedan 1200-talet" kan man bara konstatera att det inte räcker med att kunna sin historia om man dagens samhälle ska utvecklas. I motsats till 1200-talet gäller idag andra regler som styr samvaron mellan människan, handeln, industrin och kommunikation i vårt komplicerade samhälle.

Det är dessa regler som politikerna i Ystad antingen inte känner till eller försöker medvetet kringgå. Man låter sig styras av förhoppningen om snabba cash när man försöker tvinga igenom en detaljplan som ska möjliggöra etableringen av EWP. År 2007 fick man efter enträgna insatser för detta område bestämmelsen riksintresse för det som då var prioritet nummer ett, det vill säga skydda hela hamnområdet med inre och yttre hamnen, järnvägen och Dragongatan/E65:an för hamnverksamheten. Detta är ett nationellt intresse som kommunledningen försöker sätta sig över. Länsstyrelsen tvingas således skydda området för den hamnverksamheten som kommunledningen tidigare kämpat för.
Detta visste man om redan 20101118 genom länsstyrelsens yttrande. Därutöver har länsstyrelsen påvisat så grava felaktigheter att man tvingas hota med detaljplanens upphävande.

Någon frustration hos EWP tror jag inte på, för att så vitt bekant har man inte skrivit under det omtalade letter of intent och som internationellt verksamt företag har man säkert en fall back position i bakfickan. Dock bör man känna irritation över det faktum att man har gett sig in i processen med en part vars förmågor man troligen överskattade.

Sen kan jag bara samtycka med tanken att öppna staden mot havet såsom troligen var fallet på 1200-talet. Ta fram en detaljplan för yttre hamnen för enbart hamnverksamheten samt en ny järnvägsstation, ”Färjeterminalen”, passande till en modern och miljövänlig färjetrafik. Ta sedan fram två sammanhängande detaljplaner för inre hamnen respektive västra hamnen där öppenhet mot havet samspelar med miljövänlig bebyggelse för bostäder, handel och kontor. För att detta ska starta på rätt sätt bör det först tas fram en fördjupad översiktsplan som förtydligar kommunlednings vision för hela detta område.