Förtydligande gällande FAM

Tyck till ,

Förtydligande gällande FAM

Vi vill med detta förtydliga att insändare publicerad i YA 14 aug beskriver Niklas Sjöbergs personliga åsikt vilken inte är förenad med Moderaterna i Skurup.

Vi i Moderaterna är otroligt måna om FAM:s framtid och fortsatta utveckling. Även Mackleanskolan utveckling är vi är beredda att ta oss an med stor entusiasm.

Med detta vill vi ha sagt att FAM ska finnas kvar!

Åsa Ekblad (M) 1 vice ordf. skol- och utbildningsutskottetMarie-Louise Fridolf (M) 2 vice ordf. skol-och utbildningsberedningen