Fröbibliotek slår inte ut filialerna

Gunilla Aastrup Persson ,
Foto:Torun Börtz

Svar på Kerstin Cedergrens insändare om fröbibliotek.

Jag blir både upprörd och ledsen av att läsa din insändare torsdag! Hur kan du tro att ett fröbibliotek skulle kunna stjälpa filialerna?

Som politiker har vi ett uppdrag att komma med mål för olika verksamheter och anslår pengar till detta. Vi har en tydlig bibliotekslag som reglerar de verksamheter som måste finnas för att kallas bibliotek. Utöver detta kan varje bibliotek komplettera sin verksamhet med olika uppdrag och aktiviteter. Som politiker detaljstyr vi inte de olika verksamheterna då kompetensen finns hos våra tjänstemän som kommer med förslag hur våra uppsatta mål ska genomföras.

Att vår bibliotekspersonal nu har hittat på detta med fröbibliotek känns spännande och kreativt och är ej beslutat av politiker och det har ej anslagits några pengar till detta!

Ett bibliotek är inte bara en plats som man lånar böcker på utan en viktig mötesplats för många olika aktiviteter. Bara under september kan jag nämna att biblioteket arrangerar måleriutställning, sagostunder på arabiska, teknik drop in, språkkafé, barnteater, olika föredrag mm.

Jag rekommenderar Kerstin Cedergren ett besök på biblioteket för att inhämta information och se all kreativitet som flödar där. Jag är stolt över vad personalen åstadkommer!

Vad gäller filialerna vet säkert du också att det var en aktivitet med låg kvalité på grund av öppettider med mera.

Vi har nu ett beslut att köpa in en bokbuss som ska besöka ALLA byar i vår kommun. En buss som är handikappanpassad så man kommer ombord med rullator eller rullstol. Den inrymmer också teknisk utrustning så man kan få hjälp att söka uppgifter. Detta är en stor kvalitetshöjning som kostar mer än filialerna men ger alla kommuninvånare tillgång till böcker!

Vi har också anslagit 150 000 kronor för att skapa nya mötesplatser i form an bokcaféer och ansökningstiden går ut 15/10 så denna verksamhet bör kunna starta i år.

Jag är stolt över vårt fina bibliotek och vår personal, en fin mötesplats för alla oavsett ålder, kön etnicitet med mera.