Gammaldags högervridna åsikter

Bengt Bengtsson ,

Svar på Christer Akejs insändare 6 november.

Ständigt ska vi utsättas för dessa gammaldags högervridna åsikter, som enbart syftar till att redan välbeställda personer ska kunna göra som de vill - oavsett miljökonsekvenser och inskränkningar i det som kallas allmänna intressen (den "fattiges" tillgång till en rimligt tillfredsställande omvärld...).

Detta menar Christer Akej är en förutsättning för "utveckling". Av vilket slag och i vilken riktning kan väl de flesta vanliga människor säkert ana? 

Insändaren innehåller också ett antal missuppfattningar, till exempel att kustzonen och strandskyddet är rent kommunala angelägenheter och inte, så som Sveriges riksdag från början åsyftat, nationella allmänna intressen.

Andra ställningstaganden i planen är ju självklara, som att inte i nuläget bygga ut i områden där vatten- och avloppshantering inte räcker till. 

Denna väl genomarbetade översiktsplan bygger i hög grad på de miljömål som fastställts av Sveriges riksdag och vidareutvecklats till regional nivå av Länsstyrelsen i Skåne län, och är i min värld ett jämförelsevis mycket framstående dokument för en hållbar utveckling i Simrishamns kommun.

Rösta för ett antagande! Det är mitt självklara råd till alla förnuftiga politiker!

Bengt Bengtsson / f.d. Miljöstrateg