Ge ett ordentligt svar om vården

Tyck till ,

Replik till

och Anna Krämer

, Ystads Allehanda den 9 augusti.

Läste med bestörtning Anna Krämers (verksamhetsområdeschef för primärvården Ystad) svar på Christina Lantz insändare om sin hjärtsjuke man.

”Man får söka vård var man vill” verkar ju inte stämma i detta fall?

Att inte ”kunna gå in på enskilda fall” verkar bara vara en ursäkt för att egentligen inte svara.

Naturligtvis borde en medborgare i Sjöbo kunna få en snabb akutbedömning av vårdcentralen, även om han är listad på annan vårdenhet. Det hela är ju inte bara en enskild utan även en principiell fråga!

Speciellt hjärtbesvär borde vara prio ett, och när det nu inte fanns några andra patienter som väntade så förstår jag verkligen inte hanteringen från Sjöbo vårdcentrals sida.

Att Christina Lantz skulle behöva kontakta vårdcentralens chef visar återigen en nonchalant inställning, borde inte chefen ifråga själv vara intresserad av att kontakta den det berör?

Är personalens önskan att få gå hem viktigare än en patient med potentiellt livshotande tillstånd?

En snabb bedömning och ambulansfärd till Ystad vore väl rimligt att förvänta sig? 

Ullabritt Block