Hamnen kan bli viktig för Ystad

Joakim Strandberg, Peter Lindhe ,
Foto:Sprisse Nilsson

Ledningen för Företagarna i Ystad Bo Johnsson och Ingvar Öberg har skrivit en debattartikel om att ”Hamnen är viktig för Ystad”.  Ingen ifrågasätter om Bornholmstrafiken är viktig för Ystad . Där är vi överens. Varför en industrihamn och tung godstrafik rakt igenom staden är viktigt för Ystad, mer än att kommunen får in ett arrende av hamnbolaget, verkar herrarna inte kunna presentera i sin långa artikel.  Johnsson och Öberg verkar gilla att ha en industrihamn mitt i centrum.  Är detta framtiden för Ystad?

Är inte företagarna i Ystad för den fördjupade översiktsplan för Ystad som nu politiskt sedan många år välkomnas och förväntas ha en politisk majoritet?  Den översiktsplanen innehåller en fantastisk ombyggnad av hela Ystad innerhamn. Från att integrera småbåtshamnens område med ett attraktivt bostadsområde med mera från Lantmännen till Polenterminalen. Detta kommer att lyfta hela Ystad och kraftigt öka skatteinkomsterna, jobben, inflyttningen.  I planen möter staden havet och ingen färjetrafik förväntas vara kvar i det vi kallar dagens innerhamn. Att behålla kvar färjetrafiken i innerhamnen är inget alternativ ens med landström. I åratal har man önskat en samhällsekonomisk plan för Ystad Hamn för att tydligt förklara hamnområdets värde. Nu finns denna företagsvänliga och jobbskapande rapport och den borde Johnsson och Öberg ta del av. Denna samhällsekonomiska rapport, som ett oberoende ledande företag gjort på kommunens bekostnad, visar tydligt att en ombyggnad av innerhamnen till en ny stadsdel vore guld för Ystad kommun.

Herrarna lägger väldigt stor vikt i sin insändare vid problemlösningar för hamnen: det vill säga hur man skall komma till bukt med avgaserna från färjorna samt avgaserna från 900 000 fordon årligen och industrihamnens fabriksutsläpp. Den 15 åriga debatten om de koncentrerade kanaliserade dieselutsläppen från färjorna verkar herrarna löst. Lösningen enligt herrarna är generella krav från EU och en landströmsanläggning som motståndet till ett centrum nära industrihamn tvingat fram.  

Sedan 2006 har Ystads kommun och YHLAB i Mark och miljödomstolen lämnat in en ”ansökan om tillstånd enligt kap 9 och 11 kap miljöbalken för hamnverksamhet i Ystad Kommun. ”Snart ska ärendet avgöras och förväntningarna är att Ystads hamn skall få tuffa bullerregler och obligatorisk krav på landström för färjetrafik i hamnen (över två timmar vid kaj) samt så skall man endast få ett tidsbestämt tillstånd att bedriva färjetrafik i innerhamnen. 267 aktbilagor finns i denna komplicerade fråga. Polentrafiken kommer på sikt tyvärr att välja hamnar närmare slutdestination med väl utbyggd infrastruktur.