Hur kunde det gå så fel?

Carl Bengtsson (SD) ,
Foto:Hasse Holmberg/Scanpix

Jag är av den naturen att jag tror att vår boendemiljö har en fundemental inverkan på hur vi mår.

Jag hoppas nu att det snabba byggandet här i Ystad inte ska resultera i problem liknande dom som följde i spåren av 60-talets miljonprogram.

Det blev en arkitektonisk och trivselmässig katastrof. En nationell katastrof.

I dag får vi dras med följderna i form av förfulning, social otrygghet, utanförskap, bidragsberoende, kriminalitet och så vidare.

Miljonprogrammet och dess konsekvenser är ett av socialdemokratins största misslyckande.

I all välmening trodde man sig kunna bygga bort allsköns problem. Istället skapades bara nya och långt värre sådana.

Stora grupper av människor tvingades bort från vackra och invanda miljöer, där det dessutom ofta fanns en välfungerande social struktur. Man höll ett öga på varann och varandras barn och man hjälptes åt så gott man kunde. Man var helt enkelt sin egen ”social omsorg”.

Detta och mycket annat dog i processen. Det mesta gick fel.

Idag är det en annan grupp som ska placeras ut. vysvenskarna. Vad kan gå fel? Jo, det mesta.

Av miljonprogrammets många misstag har vi i alla fall lärt oss att uppskatta och vara rädda om vackra kulturhistoriska byggnader.

Emellertid har vi missat det viktigaste. Nämligen att också det nybyggda måste vara vackert.

Hade vi bara kunnat ersätta vackert med vackert så hade många rivningsmissdåd kunnat förlåtas.

Socialdemokratin och en världsfrånvänd arkitektkår bär stor skuld till hur det ser ut. Vid skranket står också stora delar av kulturetablissemanget vars märkliga kultursyn åsamkat vårt land stor skada.

Nu kan dock hopp skönjas. En uppfriskande fläkt inom akitektkåren som kallas ”arkitektupproret”. Ni har mitt fulla stöd.

Jag applåderar också den entreprenör i Växjö som vill bygga ett hus modell vackert och ståtligt. Inspirerad av de fantastiska husen på Strandvägen i Stockholm.

Trots Växjös befolkning bakom sig så har han mött motstånd från stadens arkitekter. Symptomatiskt för dessa kulturens dödgrävare.