Hur reagerar kyrkan när kristna mördas?

Staffan Björnberg ,
Bilden med en ljus som tänts för de avrättade studenterna i Kenya fick spridning i social medier efter dådet.
Bilden med en ljus som tänts för de avrättade studenterna i Kenya fick spridning i social medier efter dådet.

I påsktid trängde sig medlemmar i terrorgruppen Al- Shabab i Somalia in på ett universitet i Kenya och avrättade cirka 150 studenter. Tidningsuppgifter uppger att förövarna förhörde sig om studenternas trostillhörighet. Kristna skiljdes från muslimer och de kristna avrättades med nackskott. Att påstå sig vara muslim hjälpte inte, svarade man fel på mördarnas frågor ledde det till samma öde som för de kristna.

Det här hände - säkert medvetet - i anslutning till påsken, den kristna världens största högtid när miljoner kristna samlades för att högtidlighålla minnet av Jesu död på korset och fira hans återkomst.

Vad gör då Svenska kyrkan för att solidarisera sig med sina drabbade trosvänner i Kenya som utsatts för ett massmord med religiösa förtecken?

Jag kan på kyrkans hemsida inte hitta något som tyder på samhörighet, sorg och stöd för de drabbade. Inte heller har kyrkans högsta tjänsteman ärkebiskopen Antje Jackelén kallat till presskonferens och uttryckt medkänsla eller meddelat att kyrkan omedelbart skall ta kontakt med sin systerorganisation i Kenya och undersöka om man kan hjälpa till. Inte minst ekonomiskt kunde kyrkan visa god vilja. På hemsidan redogör man nämligen belåtet för hur bra ekonomi organisationen har. Kapitalförvaltningen ger ett överskott på 885 miljoner kronor och särskilt nöjd är man över att kyrkan för tredje året i rad tjänar mer pengar än vad det så kallade indexet visar.

På samma hemsida gör svenska kyrkan en dygd av att man verkar i hemlighet och hänvisar till att man på sin tid givit stöd till trosvänner i före detta Sovjetunionen. Det är möjligt att samma, hemliga stöd givits till redaktionen för Charlie Hebdo i Paris som 7 januari i år i stort sett utrotades av muslimska terrorister. Men det hade känts befriande om de den svenska kyrkan med över 6 miljoner medlemmar offentligt, öppet och spontant uttryckt sin avsky för vad som hände i Paris och gärna formulerat sitt stöd på för tryckfriheten.

Däremot skrev ärkebiskopen en artikel på DN debatt som behandlade problemen för de svenska samerna. Det var säkerligen angeläget men under dagar när hela Europa var i uppror över vad som hänt i Paris verkade ärkebiskopens ämnesval lite märklig!