Integration = samhällsutveckling 

Cecilia Magnusson - Svärd, Shukrije Plashniku, Kenny Fransson, Per-Ola Nilsson, Kent-Göran Persson, Allan Waktmar ,

Vi berikas nu i vårt samhälle med människor på flykt. Människor som kommer att tillföra vårt samhälle ny kunskap och bidra till vår samhällsutveckling. Vårt ansvar i detta sammanhang är att vara en del av den integration som det krävs för att alla människor ska kunna känna sitt värde, sitt sammanhang och på bästa sätt bidra till att vara en styrka i vårt samhälle. Det är olikheter som utvecklar och ger oss ny kunskap. Om det inte hade varit för de nya impulser och teorier som bidragit till vår vetenskap hade Sverige aldrig blivit ett land som ligger i topp gällande kunskap och utveckling.

Som politiker kan vi i en del sammanhang uppleva hur andra partier är rädda för ordet integration. I dessa sammanhang där vi ska ta ställning till en utveckling och ett gemensamt samhälle ifrågasätts ordet integration och det försenar utvecklingen. Det är viktigt att vi alla är aktiva och ser vår roll i ett samhälle som vi skapar för alla. Människor som inte är exakt likadan som du själv, men som med sin unika drivkraft och sina fantastiska egenskaper, kan ge oss nya kunskaper. Vi behövs alla, vi ska inte vara rädda för det nya och obekväma. Det enklaste vi kan göra i ett samhälle som är i förändring och som fylls på av människor som vi inte känner sedan tidigare och som har ett språk som vi inte förstår det är att ha ett vänligt sinne. Låt oss därför var och en utav oss bidra till utvecklingen av det samhälle vi vill ha genom att välkomna nya invånare och göra det möjligt att bli integrerad i vårt samhälle för att bidra till dess utveckling."