Tyck till!

Kvalster äter inte bin

Tyck till! Artikeln publicerades

Angående artikel ”Bi-kvalster hotar kupor i Skivarp”, YA 15 juli.

Som ordförande i Sveriges biodlares riksföbunds Skåneavdelning och med uppdrag åt Jordbruksverket i frågor kring bihälsa vill jag skriva några rader angående artikeln om biodling på Skurupssidan.

Varroakvalstret har vi haft i södra Sverige i 20 år och majoriteten av biodlarna har stor kunskap kring detta kvalster. Metoderna för att hålla kvalstertrycket nere i våra bikupor sker med ekologiska metoder. Dessa metoder är framtagna på Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala och publiceras av Jordbruksverket. Kvalstret äter inga bin utan sprider en mängd olika virusarter som sedan utplånar bisamhället. Vad beträffar arga bin så finns en stor kunskap kring avelsarbete i Sverige med både svensk biavel och föreningarna för Buckfastbiet, Ligustikabiet, Carnikabiet och det Nordiska inhemska biet.

Till sist vill jag understyrka att behandling av varroa kvalstret med kemiska metoder är idag mycket sällsynt.