Tyck till!

Lag mot mobbning behövs

Tyck till! Artikeln publicerades

350 personer tar sina liv på grund av mobbning varje år och samhällskostnaden är runt 40 miljarder om året! Alla har rätt att bli behandlade på ett icke kränkande sätt. Det är dags för en lag mot mobbning nu.

Det är fler som dör med anledning av mobbning än vad som omkom i trafiken under 2011. Det är nolltolerans mot dödsolyckor i trafiken men när det gäller mobbning så räknas det inte ens som ett brott. Den som anmäler får inom kort allt som oftast ett brev från åklagarmyndigheten att fallet läggs ner för att brott inte kan styrkas.

När det gällerkränkande särbehandling i arbetslivet så finns det en föreskrift från arbetsmiljöverket vilken i sig är tydlig och bra men en lucka i lagstiftningen gör att arbetstagare systematiskt kan frysas ut av kollegor eller chef utan att någon ställs till svars. Vare sig arbetsmiljölagen eller diskrimineringslagen är tillräcklig när det gäller mobbing, vilket innebär att det i dag enligt lag i princip är tillåtet med mobbning mot vuxna. 

Däremot när det gäller mobbning mot barn och ungdomar i våra skolor så säger både skollagen och diskrimineringslagen att skolan omedelbart måste agera om någon utsätts för mobbning. Skolan är skyldig att arbeta förebyggande mot mobbning med handlingsplaner och vilka åtgärder som ska vidtas vid mobbing. 

Vad gäller den nyaste formen av mobbning – nätmobbning, där någon blivit trakasserad på nätet – så kräver lagen att det eventuellt misstänka brottet ska kunna leda till fängelse för att polisen överhuvudtaget ska kunna agera. Om den möjligheten inte finns så är det lönlöst att försöka få fram uppgifter om gärningsmannen.

I fråga omnätmobbning så är lagen om elektronisk kommunikation ett hinder från att söka information om nätmobbaren då vikten av yttrande- och informationsfrihet ska beaktas.

När det gäller dödsfall i trafiken är det nolltolerans – men när det gäller mobbning så står man oskyddad! Det är dags att sätta ner foten och införa nolltolerans mot mobbning! Det är dags att ta detta gigantiska folkhälsoproblem som orsakar så mycket onödigt lidande och stora samhällskostnader på allvar. Därför vill vi att det införs en lag mot mobbning nu.