Tyck till!

Lektioner i självkänsla kan skapa trygghet

Tyck till! Artikeln publicerades

En sak jag funderat länge på är varför man inte infört lektioner om självkänsla som grundämne i skolan.

Hela tiden diskuteras det hur man ska få bort mobbningen och utfrysning på skolor runt om i hela landet men aldrig under mina tolv år i grundskolan fick vi ha en lektion som handlade om den verkliga grunden till dessa problem – självkänsla.

Genom att ha lektioner om självkänsla redan när man går på låg- och mellanstadiet och sedan fortsätta med det så kan eleverna få en förståelse på ett helt annat plan än om man bara pratar om mobbning och varför det är fel.

Genom att prata om självkänsla i alla fall en gång i veckan får alla elever komma fram till lösningar tillsammans vilket ökar det positiva grupptrycket och minskar mobbning och utfrysning, vilket oftast bottnar i just låg självkänsla. 

Vad många barn också borde lära sig är att skilja på självförtroende och självkänsla, vilket inte jag fick lära mig i skolan under hela min uppväxt, men fick turen att lära mig på annat håll.

Alla har inte denna tur. Jag tror att om man skulle ha infört detta som ett grundämne i skolan skulle osäkerheten och grupptrycket minska eftersom allt inte blir så ytligt och att man inte hela tiden fokuserar på det som man gör, utan den man är.

Många tror att man är det man gör, men så är det ju verkligen inte. Vi är den person vi vill vara, och det vi gör blir inte alltid som vi tänkt, men gör våra misstag som vi ångrar verkligen oss till sämre människor? Och hur många barn och ungdomar kan ha förstått det utan att någon sagt det till dem? 

Jag är förvånad att regeringen inte tänkt på att införa detta än, med tanke på att man kommit ganska långt i forskning kring just självkänsla och om politikerna nu vill lösa krisen med alla som far illa i skolan, borde de ta en tankeställare.

Ska man försöka ta tag i alla småproblem, eller ska man i stället kanske fokusera på det som i grunden är det största problemet? 

Jag föreslår det senare alternativet, eftersom det första uppenbarligen hittills inte fungerat.