Måtte Gärsnäs mölla bevaras

Terje Granberg ,
Insändarskribenten Terje Granberg är författare till boken "Hättkvarnar i sydöstra Skåne" och har bifogat en bild på den första möllan i Gärsnäs.
Foto:Privat
Insändarskribenten Terje Granberg är författare till boken "Hättkvarnar i sydöstra Skåne" och har bifogat en bild på den första möllan i Gärsnäs.

"Det är beklämmande att läsa om att möllan i Gärsnäs förfaller. Möllan är ett starkt österlenskt varumärke som måste vårdas", skriver mölleägaren och sommarskåningen Terje Granberg till stöd för Möllegruppen i Gärsnäs.

Bland byggnadsminnen i sydöstra Skåne är prästgårdar, slott och herresäten väl representerade. Inte lika många byggnadsminnen påminner i dag om hur bönderna och den kroppsarbetande delen av befolkningen levde och arbetade. Det finns dock ett exempel, nämligen de kvarvarande väderkvarnarna, vars existens i många fall är hotade.

Det är sorgligt att konstatera att några av dessa kulturhistoriskt värdefulla byggnadsminnen och deras närmiljö tenderar att förfalla och utraderas. Vind, väder och eldsvådor samverkar med brist på kommunala medel och engagemang för bevarande av vår gemensamma kulturmiljö. Men tack vare hembygdsföreningar och enskilda personer finns några exempel på motsatsen. Här kan nämnas bland annat de välbevarade möllorna i Övraby, Södra Mellby och Sankt Olof.

Mot denna bakgrund är det beklämmande att läsa en insändare från Möllegruppen i Gärsnäs, YA den 16 december, om att möllan i Gärsnäs sakta förfaller. Möllan är kulturkommunen Simrishamns och alla dess invånares egendom. En konkret handlingsplan saknas som säkerställer att möllan ska underhållas och bevaras.

I dagsläget krävs åtgärder som är nödvändiga i syfte att förhindra vattenläckage och skador på träkonstruktionen. När förfallet nått en viss gräns blir restaurering inte ekonomiskt försvarbart. Att invänta den utvecklingen har i andra kommuner konstaterats ingå i en dold agenda med syfte att gynna andra intressen än bevarande av ett kulturminne. Måtte det inte vara så i Gärsnäs.

Möllorna hör samman med Skånes slättlandskap. Bilden som många barn och vuxna har med sig hem efter en semester på Österlen är inte bara havet och de milslånga stränderna, men också en mölla mot bakgrund av gula rapsfält, ängar eller åkrar. Möllan är ett starkt österlenskt varumärke som måste vårdas.

Fram till 1950-talet svängde möllevingarna i Gärsnäs runt i vinden, och från smedjan hördes hammarslag när slitna kvarnstenshackor vässades av smeden. Omkring 1940 startade möllaren Karl Sjögren en fabrik på mölletomten för tillverkning av konstgjutna kvarnstenar. Liksom kärrhjulen blev stenarna försedda med påkrympta järnringar. Det var smeden Hilding Malmströms jobb. Tidvis tillverkades ett 20-tal stenar om dagen.

Möllan var ett nav i bygden och hade även en social funktion. En lantbrukare från en medelstor gård kom varje vecka för att lämna och hämta tunga säckar. Med sig hem hade han mjöl till brödbak och gröpe till djuren.

Den tiden är förbi, men möllan måste få finnas kvar både som ett miljöskapande element och som en berättelse om hur människor levde och arbetade.

Simrishamn profileras som en kulturkommun. Bevaras Gärsnäs mölla så kan Simrishamn, kommunen med flest bevarade möllor i Skåne, dessutom befästa sin ställning som Skånes möllekommun!