Tyck till!

Mikrovågsstrålning i skolan

Tyck till! Artikeln publicerades

Jag oroar mig för Mölleskolans elever. 

Jag har mätt mikrovågsstrålningen på ett flertal platser i Skivarp. Mölleskolans område har den kraftigaste strålningen i hela Skivarp, upp till 5,8 megawatt per kvadratmeter. Som jämförelse kan nämnas att gränsvärdet 0,1 megawatt per kvadratmeter har införts i bland annat Österrike och Lichtenstein.

Mikrovågsstrålningen på Mölleskolan kommer från masten som sattes upp på skolans tak 2011.

På skolgården och i skolsalarna vistas barn dagligen. Barn och ungdomar är den grupp som är mest känsliga för mikrovågsstrålning. Enligt EU-rådets resolution 1825, IARC inom WHO, världshälsoorganisationens cancerorgan, klassas strålningen till klass 2B med möjlig cancerrisk. Till klass 2B hör också, bly, DDT, asbest, tobak, amalgam med flera farliga substanser. Alla ger ökad risk för cancer, ADHD, sömnsvårigheter, trötthet, minnessvårigheter, inlärningssvårigheter samt många andra symptom. 

Rekommendationen från EU-rådet är att inga master skall sättas upp i närheten av områden där unga vistas. I Frankrike monteras master ned och nya får ej sättas upp i sådana områden. I Italien har det första skadeståndet efter mikrovågsstrålning fastställts efter överklagande till högsta instans. Det gäller en person som använt mobiltelefon och drabbats av hjärntumör.  

Den trådlösa tekniken är inte lämplig vare sig för elever eller lärare. Trådbunden teknik med skärmade kablar till datorer är skonsammare och mera energisnål.