Tyck till!

Miljöpartiet är det nya arbetarpartiet

Tyck till! Artikeln publicerades

Svar på Christer Akejs insändare i YA den 29 maj.

Nej, Christer Akej, några förslag om att motverka folk från att arbeta förekom inte på Miljöpartiets kongress. Tvärtom klubbades en proposition med femton konkreta förslag som kommer att bidra till många nya jobb, både privata och offentliga. Som exempel kan jag nämna biogasproduktion från städernas matavfall och jordbrukets gödsel samt slopat sjuklöneansvar och sänkt arbetsgivareavgift för småföretagare.

De förslag du nämner: sänkt normalarbetstid, friår och möjlighet att vara ledig med sina barn i åldern 8–15 år, de hindrar inte på något sätt folk från att arbeta. De är frivilliga för den anställde och syftar till att ge folk bättre balans mellan arbete och fritid. Vi lever nämligen i en tid då många av de som jobbar heltid upplever en brist på fritid och för dem skulle dessa förslag ge en möjlighet att få ihop livspusslet och öka livskvalitén. Alla de som däremot trivs med att jobba 40 timmar per vecka eller mer är såklart fria att fortsätta med det.

Att öka livskvaliténför de som arbetar heltid är bara den ena vinsten med förslagen. Den andra är alla nya arbetstillfällen som skapas. En stor del av de anställda som går ner i arbetstid och alla de som tar ett friår måste ersättas på sina arbetsplatser och därmed skapas ett stort antal nya anställningar.

Alla vinner på att vi delar på jobben; den anställda som får en timme extra fritid om dagen, den arbetslöse som får den uppkomna anställningen och därmed tar sig ur det utanförskap som arbetslöshet kan leda till. Men den ekonomiskt sett största vinnaren är nog ändå det offentliga som fortfarande får in lika mycket inkomstskatter men blir av med stora utgifter för a-kassa och försörjningsstöd.

I ett blindtest har företagarna själva utsett Miljöpartiet till det mest småföretagarvänliga partiet. Flera oberoende undersökningar har visat att 60 000 till 80 000 arbetstillfällen kan skapas i Sverige inom den förnybara energisektorn till 2020. Satsningar på järnvägsinvesteringar och upprustning av miljonprogrammet skulle också innebära väldigt många nya jobb.

Och vad föreslår då Moderaterna? Jo, ett femte jobbskatteavdrag.