Munskänkarna följer lagen

Tyck till ,
Foto:Lars Ottosson

Svar på Marina Hanssons insändare "Kanske något att dra lärdom av?" om serveringstillstånd för Munskänkarna, YA 18 juni.

Marina Hansson har i en artikel i Ystads Allehanda som gällde Hamncaféet i Ystad förklarat att hon inte kunde alkohollagen, hon var bara chef för enheten. Det kan därför finnas anledning att informera henne och andra om vad lagen säger. Lagar inleds ofta med en upplysning om vad lagen avser att reglera. Således står det i första kapitlets första paragraf att lagen gäller tillverkning, marknadsföring, införsel eller export samt handel med alkoholdrycker. Munskänkarnas aktivitet faller inte under de uppräknade verksamheterna.

Vidare finns det i andra paragrafen en uppräkning av lagens olika kapitel, varav kapitel åtta, som handlar om servering av alkoholdrycker, är det som frågan gäller. Det gäller då att läsa vad lagen menar med servering. I första kapitlets elfte paragraf andra stycket står följande: Försäljning till konsument benämns detaljhandel eller, beträffande alkoholdrycker, om det sker för förtäring på stället, servering. Eftersom Munskänkarna inte bedriver försäljning till konsument är det inte fråga om servering i lagens mening. Om man läser hela lagens alla regler inser man att de inte är tänkta att gälla för gemensamt inhandlade viner som provsmakas i liten mängd, vilket är vad Munskänkarna ägnar sig åt.

Marina Hansson gör gällande att det inte varit känt för kommunens handläggare att verksamheten på Norreportskolan pågått i sju år. Det verkar egendomligt att det i en liten stad som Ystad inte skulle vara känt inom kommunen att man själv hyrt ut skolan till Munskänkarna. Kanske är det så att tidigare handläggare funnit att verksamheten inte kräver serveringstillstånd och därför inte agerat.

Vidare gör Marina Hansson gällande att lagen är tydlig med att det är olämpligt med alkoholservering i eller i närheten av skolor. Det står inte ett ord i lagen om det. Möjligen står det i de riktlinjer som hon menar att handläggaren följer och som finns i olika utformning i olika kommuner. Dessa riktlinjer står emellertid inte över lagen.

Marina Hanssons avslutning om att Munskänkarna borde följa den lagstiftning som finns och dra lärdom av andra är något förnumstig med tanke på att hon inte kan lagen. Det kan också påpekas som en randanmärkning att det inte är helt lätt att hitta lokaler i Ystad för så stort sällskap som Munskänkarnas ystadssektion är.

Det kanske är så att Munskänkarna följer lagen och har fog för att inte söka serveringstillstånd. I vart fall till dess att det föreligger en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som säger att tillstånd måste finnas.

Göran Björlin

Advokat och medlem i Munskänkarna