Muta för att sluta?

Arne Grip ,

Kommuner och landsting kastar pengar efter anställda. Landets kommuner har tecknat avtal med 5000 anställda - att de mot betalning ska lämna sin anställning. Region Skåne skänker miljoner till regiondirektören. Svenska kyrkan har bränt 100 miljoner kronor på flera "utköp". Självutnämnda experter säger att avtal om utköp är helt lagligt. Det är lögn.

Det går inte att teckna lagliga avtal om avgångsvederlag med offentliganställda. Ersättning för uppsägning är muta. De 5000 är fortsatt anställda. Myndigheter arbetar under lagarna. För varje beslut krävs lagstöd, lagrum och vägar att överklaga. Uppsägning är myndighetsutövning. På falska grunder är det vårdslös myndighetsutövning. Hot om uppsägning utan grund, är olaga hot. Provocerad egen uppsägning är enligt AD ogiltig.

Anställda får inte erbjudas muta för att sluta. Och ändå sker det. Den som frågar varför myndigheter kastar pengar efter anställda får höra en historia om att man köpt ut en besvärlig anställd på LAS 39 Gripen. Denna § gäller inte för myndigheter. Beslut om uppsägning på personliga skäl är myndighetsutövning mot enskild, förbehållet styrelsen och kan inte delegeras, se KL 6:34. Uppsägning ska vara sakligt grundad.

En anställd kan begära att en uppsägning på personliga skäl förklaras ogiltig i domstol. En uppsägning utan styrelsebeslut skriven av en tjänsteman är ogiltig i sig. Under tvist kvarstår man i tjänst. En kommunal uppsägning kan inte användas för en förlikning utanför domstol. Myndigheter kan inte heller köpa sig fri från fällande dom. Det vore rättsvidrigt.

Nytt kommunbeslut om uppsägning måste ske på nya grunder. Inte på de gamla ogiltiga. I myndigheter finns inga lagliga avgångsvederlag. Avtal kan inte skrivas mellan myndighet och enskild anställd. Och inte mellan två anställda. Det finns en rad lagar som förbjuder utköp. Ingen som tillåter. Uppsägning av anställning ska vara skriftlig. Avtal gäller inte som uppsägning. De 5000 avtalen är ogiltiga och olagliga.

Kommunala krypskyttar hotar andra anställda med uppsägning. De har tagit 5000 arbetsliv. Den demokratiska kontrollen fungerar inte. Vad säger ansvariga politiker om olagliga drönarattacker mot oskyldiga offer? Vad gör facken åt masslakten på sina medlemmar?