Tyck till!

Olika kön ger olika lön

Tyck till! Artikeln publicerades

Reaktionerna på min artikel om löneskillnaderna mellan män och kvinnor är intressanta.

Per-Olof Persson tycker att skillnaderna är ”naturliga” eftersom män producerar mer än kvinnor. Detta påstår han är ett objektivt faktum och hänvisar till att drängarna presterade mer än pigorna i början av 1900-talet. De var ju starkare då, rent fysiskt, och, tycks han mena, är det fortfarande. Det tycks ha gått honom förbi att merparten av de kunskaper som krävs på jobben idag inte sitter i musklerna utan i huvudet. Han menar också att det har att göra med tillgång och efterfrågan. Där arbetskraften efterfrågas är lönerna högre och där den inte gör det är lönerna lägre. Det skulle betyda att hela vård-, omsorg-, kultur-, utbildning- och servicesektorn inte skulle efterfrågas?!

Måns Axkull är inne på samma sak fast han kallar det "marknaden”. Det är marknaden som sätter lönerna och ju fler områden som blir marknadsstyrda desto mer kommer kvinnors löner att stiga. Han tar vård, skola och omsorg som exempel. Det skulle han inte ha gjort. Just där finns det överväldigande bevis för att det han kallar "grundläggande marknadsteori” inte stämmer. Just dessa områden har under de senaste decennierna bolagiserats och konkurrensutsatts som aldrig förr och det har inte någonstans inneburit högre löner. Tvärtom har det visat sig att det på många ställen blivit så slimmat och trimmat och organisationerna så anorektiska att kvinnor tvingas gå ned i arbetstid för att överhuvudtaget orka med. Och just inom de områdena fortsätter den ofrivilliga deltiden. Den som får till följd att kvinnor inte kan leva på sin lön, och än mindre på den pension som sedan kommer.

Fler arbetsgivare har varken gett högre löner eller bättre arbetsmiljö. Skälet är helt enkelt att de så omhuldade grundläggande marknadsteorierna inte håller inom de här områdena. Och skälet till det är väldigt enkelt – människor är inte varor. Varken utbildning eller vård kan effektiviseras på samma sätt som inom varuproduktionen. Det är helt andra värden som står på spel. Det är också därför riskkapitalets avkastningskrav får så destruktiva konsekvenser här. Vi ser det nu, när vårdskandalerna avlöser varandra och förskolor och skolor går i konkurs.

Det naturliga, när det gäller lönesättningen, är naturligtvis att vi får lön efter utbildning, erfarenheter, kunskaper och kompetens, det vill säga utifrån vad vi har i huvudet - inte utifrån vad vi har mellan benen!