Olof Palme - demokratisk socialist och en förebild

Adrian Magnusson (S) Mike Enocksson (S) Artikeln publicerades

Det är i dagarna 30 år sedan Olof Palme mördades. För många ger hans namn främst associationer till februarikvällen 1986 då hans liv släcktes. Detta är tråkigt. Palme var nämligen mycket mer än så. En man som stod upp för arbetare och vanliga människor mot ständiga attacker från den politiska högern. En man som stod upp för fred, jämlikhet och solidaritet. En man som stod upp för det faktum att han var demokratisk socialist.

Palme är på många sätt en perfekt förebild för oss unga socialdemokrater. Han slogs mot ständiga attacker från högern – på det socialdemokratiska samhällsbygget och på sin person. Få andra politiker fick stå ut med så mycket som Palme men hans kamp för socialismen, för det socialdemokratiska samhällsbygget där den vanliga människan skulle skyddas från högerns försök att krossa deras drömmar, den kampen förde han outtröttligt.

Det krävs dock tyvärr ingen djupgående analys för att inse att vi numera lever i ett samhälle som genomsyras av kapitalism och girighet, där människor ständigt ställs mot varandra. Det är på många sätt en sorglig syn för oss som kallar oss för demokratiska socialister liksom Palme.

Det är lätt att tänka på det som Palme slogs för och idag känna sig nedstämd och besegrad. Det är dock inte så vi känner. Vi känner oss snarare kamplystna och inspirerade. Att lyssna på ett tal av Palme gav demokratiska socialister kamplust då och det ger oss kamplust idag.

I en tid där den demokratiska socialismen vinner terräng – vi ser det genom personer som Jeremy Corbyn i Storbritannien och Bernie Sanders i USA – så finns det ingen anledning att sörja. Lägg sedan på det faktum att högern fortsätter sina försök att hela tiden försämra för vanliga människor, och extremhögerns ständiga försök att ställa vanliga arbetande människor mot varandra, och kamplusten blir i det närmaste obeskrivlig.

Palme är en av den demokratiska socialismens största förebilder. Vi vet att människor där ute törstar efter förändring och ett tydligt alternativ mot den politiska högern som aldrig har brytt sig om dem. Vi, inspirerade av Palme, lovar att föra denna kamp för förändring. Det är nämligen som en demokratisk socialist Palme ska minnas. Som någon som trodde på politik som medel att förändra och som stod upp mot den kalla högern. Den demokratiska socialismen och dess kamp, som Palme för oss personifierar, den är framtiden.