Öppet brev till Brösarp-Tranås församling

Inger och Jan-Erik Annerfeldt, Sillaröd, Kjell Larsson, Skåne Tranås, Åke Persson Brösarp, Cecilia Ingvaldsson, Eljaröd, Elna och John Sjögren och många fler församlingsbor ,

I september 2014 samlade församlingen in 815 namn med en vädjan om att förbättra arbetsmiljön i församlingen, men ingenting händer, ni hävdar att det inte finns något problem. Sedan 2012, har en tillförordnad kyrkoherde och en kyrkoherde efter sjukskrivning sagt upp sig på grund av den psykosociala arbetsmiljön, detta ÄR ett problem, ni måste öppna ögonen.

I YA den 28 februari 2015 lovade Bo Herou att tf kyrkoherden Dan Gunnar Danwing skulle hålla öppna möten med församlingen för att förbättra dialogen och delaktigheten, detta har inte skett. Varför?

Vi har, i frustration över att ni inte lyssnar, börjat granska ert arbete. Vi har gått igenom bristfälliga protokoll och hittar många frågetecken. Nedan kommer några frågor, men vi har många fler.

Varför har ni tagit in externa konsulter som hitintills kostat 340 000 kronor då Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, som ni är medlem i, har egna konsulter gratis? Vem tog detta beslut och vad är syftet?

Ni lägger möten på Brösarps Gästis. Pastorsexpeditionen har ni nyligen renoverat så ett rum är ljudisolerat, ändå använder ni inte det? Ni hävdar att församlingens lokaler nyttjas för sällan, varför kan inte ni ha era möten där då? Vad kostar era möten på Gästis?

2011 såldes prästgården i Skåne-Tranås. Tomten, där borrhål för kyrkans värmeanläggning samt planer för parkering till kyrkan finns, skulle omedelbart efter köpet styckas av enligt beslut från KF. Detta har förhalats i över två år. Ärendet om avstyckningen har nu återkallats av Bo Herou och Stig Throbäck. Avser ni skänka denna mark, 1600m2, till köparen? Frågan kring avstyckningen av fastigheten har församlingen lyft i många gånger och får aldrig svar. Vad händer med avstyckningen? Ska inte beslut som tas i KF verkställas?

2010 togs ett beslut att anlägga minneslundar i Fågeltofta och Spjutstorp. Bo Herou hade ansvar att lämna in ansökan för detta. I augusti 2012 har ansökan kommit in och sänds då i retur för den är ofullständig. Nu i september 2014 tas frågan upp igen och då ska ansökan lämnas in på nytt. Varför tar detta så lång tid? Ett beslut som är taget ska väl verkställas inom rimlig tid. Nu har det gått fem år! Många församlingsbor väntar på dessa minneslundar.