Tyck till!

Se Österlens värde

Tyck till! Artikeln publicerades

Jag håller med Hans Malmros i YA 19 augusti. Österlen är fantastiskt värdefullt, men vi måste inse det! Vi har mycket att slå vakt om och utveckla för att få behålla det värdefulla. Tänk på våra yngre. De behöver bo men också ges framtidstro genom att se möjligheter här. Jag har uppmärksammat en dold reserv på Österlen. De kraftfulla kvinnorna – de som hjälpt till att skapa tillväxt utan att direkt synas. Nu intervjuar jag dem för att synliggöra dem som de fantastiska förebilder de är bland annat för våra yngre, både män och kvinnor, men också som den tillväxtmotor de representerar. Låt oss ta vara på Österlens kraft och förädla den ännu mer. Vår gemensamma klokskap för oss långt.