SPF Seniorerna är politiskt färgade

,
Foto:

Artikeln publicerades 31 juli 2015.

Replik till Peter Lindgren, ”Varken regeringen eller Alliansen ger pensionärerna svar”, YA den 22 juli.

Dumhet är inte ett brott, men kräver ett svar. Efter alliansregeringens val­förlust har jag noterat att Peter Lindgren blivit väldigt aktiv på insändar­sidan i YA.

Att pensionärsorganisationerna är politiskt obundna, som de vill göra gällande, tror jag inte mycket på. De som blivit ordförande i någon av de olika organisationerna, har tidigare varit politiskt aktiva i något annat parti. Peter Lindgren är en av dessa, som nu försöker dra sitt strå till stacken för att stjälpa den nya S-ledda regeringen.

För bara ett par år sedan var Peter Lindgren aktiv som M-politiker i Ystad. Som M-politiker har han som alla andra borgerliga politiker och likasinnade aldrig haft någon större känsla för S-politik och välfärd för alla. Han är numera skicklig på att dölja sina rötter (som aldrig går ur) när han undertecknar som ordförande i SPF Seniorerna.

Peter Lindgren begår samma misstag som så många andra likasinnade borgerliga tänkare upprepat under några år, att Göran Persson lånade 256 miljarder kronor ATP-medel som aldrig betalats tillbaka. Han tillägger dessutom med att det är den största stölden som skett sedan Karl XI blev av med krigskassan i Loshult 1676.

Att Göran Persson (S) var statsminister när över­föringen skedde är rätt. Men samtliga partier som satt i alliansregeringen under åtta år var med och undertecknade överföringen. Även Peter Lindgrens tidigare parti Moderaterna.

Det vore klädsamt om Peter Lindgren redogjorde för varför över­föringen gjordes i stället för att kasta skit på S och Göran Persson. Något han mycket väl måste veta om som ordförande i SPF – Seniorerna.

Redan i sin första statsbudget efter regeringstillträdet 2014 lade den rödgröna regeringen fram ett första förslag till skatte­sänkning för pensionärer, som skulle trätt i kraft redan i januari 2015. Men förslaget röstades ner av de fyra allianspartierna, och observera med Sverigedemokraternas hjälp. Därför sänktes inte den orättvisa pensionärsskatten redan i år. Med juli månads pensionsutbetalning har många pensionärer redan gått miste om sänkt skatt i sju månader. Pengar som kunde varit ett bra tillskott i en mager pensionärsplånbok.

Kent Wallin

Ystad