Tyck till!

Vägen är inte Österlens gräns

Tyck till!

Vad är Österlen? En ständigt återkommande förklaring är att definitionen skulle vara kopplad till riksväg 19. Så är det uppenbarligen inte.

Artikeln publicerades 28 juni 2012.

Det finns en seriös härledning, vilken refererats av de två kanske mest trovärdiga uttolkarna av Österlen. Genom efterforskningar i gammal litteratur har de kommit fram till samma resultat. Den ene är den välkände Österlenkännaren Inge Löfström, som redovisat härledningen i boken Detta är Österlen från 1978. Den andre är den dåvarande chefen för dialekt- och ortsnamnsarkivet i Lund, Göran Hallberg, som i en intervju i Radio Kristianstad 2005 redovisade resultatet av sin tidigare publicerade genomgång av äldre litteratur.

Den andra delen av ordet Österlen, det vill säga: len (leden, le’n), betecknade i Sydskåne en riktning. Österlen var i gamla tider beteckningen på området som låg österut – öster om den plats där man befann sig. På motsvarande sätt använde man västerlen om det som låg västerut. Något definierat geografiskt område var Österlen alltså inte förrän en bit in på 1900-talet.

Författaren Theodor Tufvesson och redaktören John Osterman fick år 1929 i uppdrag att göra en turistbroschyr för den sydostskånska bygden och valde då Österlen som benämning. Från början definierades enbart Ingelstads och Järrestads härader som hörande till Österlen. Det var Fritiof Nilsson Piraten som fick Theodor Tufvesson att så småningom även inkludera Albo härad i Österlen. Som Piraten själv uttryckte det: Generös till sin läggning och hänförd av naturens skönhet slöt han omsider Albo härad till det förlovade landet Österlen.

Med dagens kartor skulle definitionen av Österlen därigenom innesluta Simrishamns och Tomelilla kommuner plus det sydöstra hörnet av Ystads kommun, nämligen de tidigare kommunerna Löderup och Glemmingebro, vilka hörde till Ingelstads härad. Österlen utgör därmed det sydöstra hörnet av Skåne från Hammars backar, med gräns strax väster om Tomelilla, för att inkludera Andrarum och sluta vid Ravlunda skjutfält och Havängskusten i norr.

Hur är det då med definitionen av Österlen som området öster om leden, det vill säga öster om väg 19 mellan Brösarp och Ystad? Enligt såväl Löfström som Hallberg ligger en missuppfattning bakom det försöket till förklaring. I Sydskåne användes aldrig leden eller le’n som beteckning på en väg, det var enbart beteckning på en riktning. För att ur radiointervjun citera Göran Hallbergs syn på öster om leden som förklaring: ”Den är ren lögn och rent turistiskt nys, som tyvärr är svårt att utrota!”