Tyck till!

Var finns N A Båth?

Tyck till! Artikeln publicerades

Räddningskryssaren N A Båth som byggdes 1959 för räddningsstationen i Kåseberga, i Kåseberga finns ett båthus, det hade flyttats från Torekov och byggts upp i Kåseberga när räddningsstationen 1944 flyttades från Sandhammaren till Kåseberga.

N A Båth låg ofta mellan uppdragen i båthuset hon behövde inte ligga och skava kaj, besättningen behövde inte kontrollera förtöjningar vid dåligt väder en säker plats att ligga på. Vid utryckning var det bara att öppna porten och låta henne glida ut i hamnen. När stationen i Kåseberga lades ner och ett sjöräddningsmuseum skulle öppnas i båthuset det första man gjorde var att gjuta en uteplats över spåren som gick in i huset och båtvagnen skrotades. Nu var det inget båthus mer eftersom det inte går att ta in N A Båth i huset. När man söker pengar från Leader kallar man det för stationsbyggnad. Att ha ingången i den ändan av huset där inte många av besökarna i hamnen vistas som lätt kunde göra handikappvänlig. Föreningen som driver stationshuset fick till uppgift att vårda N A Båth idag är sjöräddningskryssaren K - märkt av Sjöhistoriska museet i Stockholm. Föreningen har sökt pengar från Leader till underhåll av N A Båth. Föreningen har sökt pengar till inglasning av södra gaveln för att man kan se det "flytande museum" N A Båth. Hade byggnaden fungerat som båthus så hade N A Båth haft en säker plats att ligga i under hela tiden då det inte är öppet i det som kallas museum.

Man söker Leader-pengar under rubriken: Från liten livbåtsstation till sjöräddningsmuseum. Sjöräddningssällskapet har aldrig använt ordet liten eller stor om sina stationer, det är projektledarens egen värdering. När Kåseberga stationen öppnades så var Kåseberga en av tre stationer som var utrustade med båt och raketvagn längst den skånska kusten. Raketvagnen som kom från Sandhammaren en av de äldsta i Sverige lämnades tillbaka till Sandhammaren 1983, då den inte användes mer. Sandhammaren som är Sveriges äldsta sjöräddningsmuseum som kan visa världens äldsta räddningsbåt i originalskick och en raketvagn som är fullt utrustad. Kåseberga har fått en gammal vagn från Halland skänkt till stationen, den har efter vad jag hört inte plats i det ombyggda stationshuset utan den har skickats bort. Jag kan förstå varför gruppen inte får bidrag från kulturnämnden i Ystad, de tycker att det inte är ett museum utan det är ett galleri. Frågan kvarstår. Var finns NA Båth?