Tyck till!

Vattenfalls vindkraft inget prisfall för elkonsumenterna

Tyck till! Artikeln publicerades

Vattenfall har gjort en nystart av projektet Ruuths- bo vindkraftpark, där man planerar bygga sex stora vindkraftverk intill Svarte. Skulle planerna förverkligas får det flera negativa effekter för besöksnäringen i Ystad, för elkonsumenterna och för de boende.

Besöksnäringen i Ystad är synnerligen viktig för kommunen. Vår medeltida stadskärna, badmöjligheterna, Wallanderböcker och dito filmer, Ystadoperan, Jazzfestivalen, Military Tattoo med mera. har gjort Ystad till ett uppskattat besöksmål. Infarten från väster är bland de vackraste i landet med havet i söder och det böljande odlingslandskapet i norr. Gång- och cykelvägen från Trelleborg måste vara unik i landet i sin skönhet. Det vore förfärligt om anblicken av det böljande landskapet skulle förstöras av den industriella karaktär som Vattenfalls sex gigantiska vindkraftverk skulle utgöra!

I sin inbjudantill informationsmöte anger Vattenfall att Ruuthsbos vindkraftpark skulle kunna producera nästan all hushållsel som förbrukas i Ystads kommun. Om vi i Ystad skulle få all el från den planerade vindkraftparken – och inte från vatten- eller kärnkraft – skulle våra elräkningar i runda slängar fördubblas.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) bedrev 2008–09 ett projekt ”vägval energi”som resulterat i flera rapporter. I huvudrapporten sammanfattar man den planerade vindkraftsutvecklingen på bland annat följande sätt:

”förnybarhetsmålet med dagens planeringsram för utbyggnad av vindkraft upp till 30 TWh kommer, om det genomförs med dagens stödsystem, att bli kostsamt för landets elkonsumenter, om inte alternativa finansieringsmöjligheter tas fram.”

Vindkraftsindustrins internationella organisation WEA har tittat på både teknikutveckling, större vindkraftverk och minskat behov av reglerkraft med mera, och kostnadsutveckling. Allt inräknat anser WEA att vindkraften kan vara konkurrenskraftig först om 20-40 år. Då ska vi veta att livslängden för ett vindkraftverk är max 20 år! Att producera en kilowattimme (kWh) med vindkraft är i dag ungefär dubbelt så dyrt som med vattenkraft eller kärnkraft. Detta innebär att för varje kWh vindkraftsel vi släpper ut på nätet så höjer vi priset för konsumenterna.

Vindkraft kan– trots den högre kostnaden – göra nytta för att ersätta el från kol- eller oljekraftverk. Men i Sverige är elproduktionen i princip redan koldioxidfri, så klimatnyttan här är noll.

Men ska vi inte vara lojala med regeringens aggressiva vindkraftsmål (som skapades för att vi skulle kunna förlänga livstiden för kärnkraften)? Jodå, men Ystad ligger redan i topp i Skåne beträffande antal vindkraftverk per invånare.

När Vattenfall för 4–5 år sedan gjorde sin första presentation av projektet skedde detta i Svarte skola. Logiskt, eftersom vindkraftverken ju planerades ligga nära Svarte. När man nu gör ett nytt försök har man förlagt informationsmötet i Hedeskoga. Men man kanske inte vill ha alltför många Svartebor till informationen.