Tyck till!

Vi får leva med miljöeffekterna

Tyck till! Artikeln publicerades

M och S – lyssna på era kommunpolitiker och ge dem makt över gruvetableringar.

Merparten av de drygt 40 svenska kommuner, från Skåne till Västerbotten, som har stora delar alunskiffer i sin berggrund deltar i ett upprop som kräver inflytande över gruvprospekteringar. Tyvärr saknar många av de lokalpolitiker som engagerar sig stöd från sina partihögkvarter. Det är dags att M och S i Stockholm vänder örat ut mot landet och lyssnar – brytning av alunskiffer har allvarliga miljökonsekvenser.

Det är jordbrukaren Carl Piper som har tagit initiativ till uppropet som hittills har undertecknats av kommunstyrelsens ordförande i 28 kommuner, varav var tredje är socialdemokrat och varannan moderat.

Men tyvärr brister stödet från deras partier på nationell nivå. LRF, Naturskyddsföreningen och ett antal kommuner anordnade ett seminarium under Almedalsveckan i början av juli. Där framgick att varken S eller M vill ge kommuner inflytande över tillståndsgivningen för prospektering.

Ett antal tungaS-företrädare i riksdagen har motionerat till stöd för kommunuppropets krav på medinflytande, men det är ännu inte partiets politik. S har uttryckt att gasutvinning ur skiffer, så kallad fracking, bör avvisas vilket är ett steg i rätt riktning. Ett logiskt nästa steg är att även förbjuda gruvdrift i alunskiffrarna.

Moderaternas företrädare på seminariet, tillika partiets talesperson i mineralpolitiska frågor, uttryckte ingen förståelse för kommunernas krav. Han framförde tvärtom Moderaternas uppfattning att Sveriges miljölagstiftning garanterar att inget miljöfarligt sker inom våra gränser. Samma resonemang har förts av näringsministern och Centerledaren Annie Lööf.

Från Miljöpartiets sida vill vi, i likhet med LRF och Naturskyddsföreningen, förbjuda exploatering av alunskiffer. Vi vill att prövning enligt miljöbalken ska vara ett krav för att brytningstillstånd ska kunna beviljas.

Ett steg i rätt riktning vore att ge lokal vetorätt mot prospektering i alunskiffer. Centrala företrädare för M och S borde lyssna på sina partikamrater i kommunerna som ställer detta krav. Det är trots allt de som bor i närheten av en gruva som får leva med miljöeffekterna.