Ystad satsar på samordning

Tyck till ,
Foto:Tom Wall

Onsdagen den 8 oktober var det ett möte på Forum Ystad om integration i Ystads kommun. På plats var det representanter från frivilligorganisationer, flyktingboenden och kommunen. Ett bra och mycket intressant möte som visar på den kraft och engagemang som finns i vår kommun att hjälpa till samt ge människor en bra start i Sverige. Det är något som vi ska vara med och stötta från kommunens sida.

En av vår kommuns stora styrkor är det fantastiska föreningsliv som varje dag engagerar massa människor i olika aktiviteter. Det finns en öppenhet och välvilja att hjälpa till och en önskan att kunna visa upp Ystad på ett positivt sätt. Den Ystadanda som finns sprids därmed till flyktingarna och våra nya kommuninvånare. Runt om i kommunen jobbas det på med att hjälpa de som kommer från andra länder. Det kan vara via läxläsning, träning till svenska, knyta olika former av kontakter och bygga nätverk, hålla i studiecirklar av olika slag med mera. Alla som är engagerade gör ett fantastiskt arbete.

Det kom fram synpunkter under kvällen som vi började arbeta med direkt när mötet var slut. En av dessa var önskan om att kunna skapa en samordningsgrupp där kommunen ska ingå. Hjälp behövs för att kunna samordna alla de insatser och skapande av kontaktytor som görs i Ystads kommun, både mellan frivilligorganisationerna/föreningslivet, enskilda frivilliga, engagerade kommuninvånare som exempelvis vill skänka kläder/leksaker, flyktingboenden och flyktingarna själva. Kontakter med olika myndigheter, sjukvården, kommunens olika förvaltningar och vem som det ska pratas med är också något det önskas hjälp med.

Kommunen ska vara med i arbetet. Vi tillsätter nu en kommunal samordnare som kommer att arbeta med detta under resten av året. Tillsammans med de som är engagerade i att skapa en bra integration för flyktingarna skapas en samordningsgrupp. Från årsskiftet kommer en knutpunktssamordnare att vara anställd som kommer att ta över detta uppdrag. Med detta viktiga steg kommer integrationsprocessen i Ystads kommun att få ytterligare möjligheter att utvecklas, samarbeten förstärks och nya arenor för flyktingarna skapas. För flyktingarna innebär det snabbare vägar in i vår kommun.

Kent Mårtensson, Kommunstyrelseordförande

Eva Bramsvik Håkansson, 1:e vice ordförande Kommunstyrelsen

Roger Jönsson, Ordförande Socialnämnden