Vollsjö

Dags för ny godsägare på Vollsjös säteri

Vollsjö Artikeln publicerades

På Vollsjö säteri har godsägarna avlöst varandra sedan 1400-talet. Nu är det åter dags. Sven Flygare säljer gården som hans far, Ola Flygare, drev i början av förra seklet.

– Jag bor ju i Spanien, och min hustru gick bort för flera år sedan. Nu är det bara Leica och jag, berättar Sven Flygare, när han öppnar dörren till den slottsliknande mangårdsbyggnaden.

Hunden Leica hoppar glatt efter sin husse, upp för den långa trappan till entrén. Ovanför porten sitter en platta med sirliga bokstäver: ”På åldriga valv uppdrogs denna byggnad å 1783. Måtte alltid redelige medborgare bo inom dessa murar”.

Utomhus är allt vitt: de kalkade väggarna, snön och den frusna Vollsjöån som breddar sig på baksidan av gården.

– Det är vackert nu. Men jag längtar till Spanien. Mina båda döttrar bor där, och min son och sonhustru ska också flytta ner, förklarar Sven Flygare.

Han köpte gården för 20 år sedan och familjen har alltid tillbringat ett par vintermånader här, med julfirande under de medeltida källarvalven.

– Min hustru Ana älskade den här gården, berättar Sven Flygare.

Nu har han bestämt sig för att lämna Vollsjö och slå sig ner i Marbellatrakten för gott. Inte för att huset är för stort – Flygares båda villor i Spanien är ännu större. Men han tycker inte att han hinner ägna sig åt säteriet längre.

De stora matsalarna och salongerna i mangårdsbyggnaden ligger öde och tysta, Sven Flygare använder sig bara av ett litet tv-rum, ett av köken och ett mindre sovrum på andra våningen.

Storslagna gillen

För 100 år sedan var allt annorlunda. Då gavs det storslagna gillen, då handlades det med kreatur, då var det liv och rörelse på säteriet. När Fritiof Nilsson skriver om Patron Esping och hans storgods är det Ola Flygare och Vollsjö säteri som står som förebild.

Ola Flygare var en legendomsusad man, redan i verkliga livet. Efter att ha börjat som dräng och skjutspojke skaffade han egna hästar och blev en framgångsrik kreaturshandlare. 1896 var han så förmögen att han kunde köpa Vollsjö säteri, som hela socknen lydde under. Men affärerna blev alltför vidlyftiga, 1918 tvingades han sälja gården och när Sven föddes tio år senare bodde familjen i Malmö. Precis som sin far fick Sven Flygare börja från början, och precis som sin far hade han sinne för affärer.

– Jag började med turistresor till Spanien innan det fanns någon turism alls där, förklarar han.

1964 skaffade Sven Flygare sin första Mercedes-buss, men redan dessförinnan hade han startat i mindre skala.

– Jag hade en sjusitsig bil som jag körde ner turister till Barcelona med, i skytteltrafik.

Snart utökades rörelsen med fler bussar, fler resmål och så småningom blev Sven Flygare delägare i Scandinavian Touring. Med turistresorna upptäckte han att många nordbor ville köpa hus i Spanien, och Flygare blev snart känd som mäklare och gjorde stora affärer.

I Spanien trivdes han bra.

– Människor är lite gladare där. Och min fru var spanjorska, så man kan väl säga att jag är halvspanjor.

När Sven Flygares far Ola dog, var Sven mycket ung och inte så intresserad av familjens historia. Men med åren växte intresset, och för tjugo år sedan bestämde han sig för att köpa tillbaka den gamla familjegården Vollsjö säteri.

Anor från 1400-talet

Efter köpet studerade både Ana och Sven Flygare gårdens långa historia.

– Det var ett skattebefriat säteri, under den danska kronan, berättar han.

Det allra första Vollsjö säteri byggdes på 1400-talet, och den första ägare som kan spåras heter Per Lang. Dennes dotter Anne gifte sig med en av Kong Christians främsta män, Nils Brade. Av okänd anledning tvingades Brades lämna godset, och ätten Urne tog över. När Skåne blev svenskt kämpade den dåvarande godsherren Lindenow mot svenskarna – och gården förblev dansk ända tills den lämnades över till Sverige som ett av de vederlagsgods, som byttes mot Bornholm.

Under den svenska storhetstiden var Vollsjö säteri rusthåll, och skulle hålla armén med åtta ryttare. Generalen Carl Gustav Frölich var en av godsherrarna, friherre Nils Posse en annan och greve von Gröninger en tredje. På 1800-talet bodde här en man vid namn Bennet, som fick lämna gården utfattig efter att ha brutit mot Kronans förbud och fällt 350 ekar – som Andrarums alunbruk hade rätt till.

Gårdens långa historia gör att den är ett mycket speciellt objekt för Jan af Ekenstam, den mäklare som fått i uppdrag att sälja gården.

– Den som vill köpa Vollsjö säteri, måste vara någon som sätter värde på det kulturella arvet, säger Jan af Ekenstam, som berättar att han just nu förhandlar med ett par spekulanter.