Vollsjö

Försvaret kan få betala sanering

Vollsjö Artikeln publicerades

Försvarsmakten kan få stå för delar av kostnaden för att sanera den förorenade jorden vid skjutbanan i Vollsjö.

Problemet med förekomsten av bland annat bly i vallen är ännu långt från en lösning.

Skytteföreningen i Vollsjö har sedan länge konstaterat att de inte har pengar till att bekosta saneringen.

Kommunens miljöinspektör Ingmar Närlid säger att han i dagarna ska kontakta försvaret för att se om de kan tänka sig stå för delar av kostnaden.

Det bästa ur miljösynpunkt är att gräva upp den förorenade jorden. Något som beräknas kosta drygt 300 000 kronor.

– Lösningen med att täcka över jorden med en duk är inte lika hållbar på lång sikt.

Ingmar Närlid utesluter trots allt inte att det ändå kan bli lösningen till slut.

Första efter att försvaret yttrat sig tar kommunen ställning till hur de ska gå vidare.

Formellt tillskrivs nu Generalläkaren som har tillsynsansvar för miljöskydd inom Försvarsmakten.