Vollsjö

Utsläpp i Vollsjöån

Vollsjö Artikeln publicerades

Under måndagseftermiddagen fick räddningstjänsten åka ut till Vollsjöån där något ämne, troligtvis dieselolja, läcker ut och förorenar vattnet.

Räddningstjänsten fick larm om utsläppet 15.02 på måndagen och åkte ut till ån för att lägga ut länsor som samlar upp oljan. Redan under helgen upptäcktes läckaget första gången, men var det kommer i från är ännu oklart. Miljöförbundet är ute och letar efter källan.