Webb-tv

16/07 16.11

Brand på åker hotade att sprida sig

00:51
. . .

En brand i en gödselhög på en åker utanför Kåseberga hotade en intilliggande skogsdunge.