Webb-tv

04/09 12.58

Se när den nya MR-kameran lyfts på plats

01:21
. . .

Röntgenavdelningen på lasarettet i Ystad har fått en ny magnetröntgenkamera.