Webb-tv

04/05 23.50

En liten film om kärleken till gamla traktorer

05:20
. . .

När Karlaby byalag bjöd in till traktorträff passade YA:s reporter Fredrik Sjöstrand på att filma deltagarna och deras maskiner.